STOP SKLÁDKE NA SPIŠI!

„My, dolepodpísaní občania z dôvodov uskutočnenia rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. o etapu 4 a 5, celkovo o 1 050 000  m³ odpadu (cca 1 260 000 ton odpadu) ŽIADAME V TEJTO FÁZE ZASTAVIŤ akékoľvek činnosti! Svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas s rozšírením skládky Kúdelník II., nakoľko dobudovanie bude mať rovnako ako súčasný stav prevádzkovania negatívny ekologický dopad na okolie krajiny a obyvateľov žijúcich v dotknutých obciach Lieskovany, Markušovce, Odorín, Danišovce, ... záhradkárska oblasť Markušovská cesta a obyvatelia 47367135_362874364292799_2140131900939829248_n.jpgpriľahlej obytnej zóny na Podskalskej ulici v Spišskej Novej Vsi a v meste Spišská Nová Ves, ako aj v blízkosti Národného parku Slovenský Raj. 


Obyvatelia okolia skládky    Kontaktujte autora petície
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )