Petícia - STOP priehrade nad Doľanmi

P E T Í C I A ZA ZRUŠENIE REALIZÁCIE POVODŇOVÝCH OPATRENÍ V DOĽANOCH okr. PEZINOK  

(OBČANOV obce DOĽANY prosíme o vyplnenie papierovej verzie petície)

My, dole podpísaní, v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa bezodkladne zrušila realizácia zámeru stavby podľa štúdie spoločnosti Vodotika,a.s. DOĽANY – ŠTÚDIA PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ NA PODHÁJSKOM POTOKU urobená pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v roku 2017, nakoľko sa v roku 2015 realizoval projekt DOĽANY – PODHÁJSKY POTOK, ZÁCHYTNÝ OBJEKT PLAVENÍN A SPLAVENÍN, ktorý je dimenzovaný na Q100 (storočná voda).

Viac informácií:

Občianska iniciatíva ZACHRÁŇME NAŠE CHKO MK

Facebook stránka STOP priehrade nad Dolanmi

MAPA.JPG


Občianska iniciatíva ZACHRÁŇME NAŠE CHKO MK    Kontaktujte autora petície