STOP Plazme!

Milí Žihárčania, Tešedíkovčania, Šaľania obyvatelia Vlčian, Selíc, Diakoviec a okolitých miest a dedín. Ale aj každý človek, ktorý si váži prírodu, vodu a vzduch. 

Dôvodom, prečo sa k Vám prihovárajú starostovia naraz zo šiestich obcí je, že náš región priamo ohrozuje výstavba plazmovej splynovne odpadu.

Pre katastrálne územie obce Selice, ale vzťahujúc sa na túto stranu Váhu, pár kilometrov od Vlčian a Žihárca, už na Ministerstve životného prostredia SR prebieha posudzovacie konanie projektu. Toto konanie sme sa vzhľadom na koronakrízu zatiaľ márne snažili oddialiť. Keďže k verejnému prerokovaniu projektu bude môcť dôjsť až po skončení mimoriadnej situácie, považovali sme za dôležité, aby ste vy, naši občania, boli dostupnými prostriedkami včas informovaní o plánovanom zámere.

Po tom, ako sme minulý týždeň mali možnosť vypočuť si priamo prestaviteľov staviteľa splynovne, musím skonštatovať, že výstavba splynovne vôbec nevychádza z potrieb nášho regiónu! Ako sa vyjadrila pani konateľka, jednoducho tu (priamo popri rieke Váh!!!) našli vhodný, voľný pozemok v súkromnom vlastníctve!! Splynovňa má spaľovať 100 tisíc ton odpadu ročne! Nedostali sme korektnú odpoveď, odkiaľ a aké odpady majú byť spaľované, ak okolité obce vyprodukujú v priemere tisíc ton komunálneho odpadu ročne. Nejasné je aj investičné pozadie projektu a tiež máme pochybnosti o zvolenej technológii, keďže dobre fungujúcu plazmovú splynovňu by sme vo svete ťažko hľadali.

Ako Vaši volení predstavitelia sme sa rozhodli, že v záujme ochrany nášho životného prostredia, našich podzemných vôd, ovzdušia, ornej pôdy, nehnuteľností, ale najmä v záujme ochrany vášho zdravia musíme zasiahnuť a musíme Vám dať príležitosť, aby ste sa k danej veci mohli vyjadriť.list_obyvateľom.jpglist_obyvateľom1.jpg

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Marek Petkov na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...