STOP NEZMYSELNÉMU PREDAJU BUDOVY NA ULICI JARKOVÁ 2.

STOP NEZMYSELNÉMU PREDAJU !
My, podpísaní pod touto petíciou žiadame vedenie mesta Prešov a poslancov MSZ v Prešove o zrušenie nevýhodného predaja domu na ulici Jarkovej č. 2 v Prešove, schváleného uznesením z pokračovania 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 845/2022 zo dňa 6. 7. 2022. Žiadame presťahovanie spoločnosti PREŠOV REAL s.r.o. zo Župného domu na ulici Slovenská 40 Prešov do daného objektu na Jarkovej ulici č. 2 a vytvorenie KULTUR PARKU MLADÝCH UMELCOV v Župnom dome. ( priestor pre rozvoj mladých talentov a umelcov z Prešova) t.j. vytvorenie ateliérov pre sochárov a výtvarníkov, nahrávacieho štúdia, skúšobní pre hudobné telesá, priestory pre umeleckú produkciu, či galerijnú miestnosť.


JUDr. Pavel Hagyari, PhD. MBA    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem JUDr. Pavel Hagyari, PhD. MBA na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...