Stop čerpačke pri bytovkach

Chceme vyjadriť nesúhlasné stanovisko k zámeru spustenia prevádzky čerpacej stanice, ktorá sa buduje na ulici Mlynská v meste Krupina bez stavebných, hygienických či iných povolení ako sú hasiči a životné prostredie. Ide o zámer podnikateľa, ktorého nezaujímajú povolenia a buduje čerpaciu stanicu medzi bytovkami, popri tom nádrž na pohonné hmoty nie je uložená v zemi.

V okolí sa nachádza stolárska výroba a prevádzka mlynu, ktoré produkujú výbušné prachové zmesy.

Príjazdová komunikácia nie je stavaná na zátaž takejto prevádzky a nehovoriac o výjazde z tejto ulice, kedy už v minulosti dochádzalo k zahlcovaniu tejto komunikácie a majitelia bytov sa nemohli dostať k vlastným garážam.

Dochádza tu k vysokému zaťaženiu hlukom, prachom a výfukovými plynmi, už to poznáme pretože tu už nelegálna čerpacia stanica fungovala.

Prosíme o vyjadrenie súhlasného stanoviska proti spusteniu prevádzky tejto čerpacej stanice.

S pozdravom