Slovensko na 1. mieste!

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, 

podľa § 1 ods. (1) zákona o petičnom práve č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, žiadame orgány verejnej moci na konanie v nasledovných oblastiach:

Plyn: Vyzývame vládu Slovenskej republiky na okamžité rokovania o dodávkach plynu za najnižšie ceny dostupné na svetových trhoch.  

Elektrina: Slovensko je vo výrobe elektrickej energie sebestačné. Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby čo najrýchlejšie prestala nakupovať elektrickú energiu na burze a aby slovenským domácnostiam a firmám na území SR zabezpečila dodávky na Slovensku vyrobenej elektrickej energie za primerané ceny.  

Green deal: Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby iniciovala v EÚ prehodnotenie idey Green dealu, jeho zrušenie a nahradenie programom, ktorý rešpektuje prírodné zákony, zákony fyziky a záujmy obyvateľov Slovenska.  

Chudoba: Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila dôstojnú životnú úroveň všetkým občanom Slovenskej republiky, najmä však ohrozeným kategóriám, ako sú trvalo zdravotne znevýhodnení, dôchodcovia, neúplné rodiny a mladé rodiny. V tejto súvislosti vyzývame, aby vláda SR prestala plytvať finančnými prostriedkami na dodávky zbraní na Ukrajinu a aby zabezpečila kompenzáciu životných nákladov vo výške inflácie. 

Sloboda slova: Vyzývame média pôsobiace na Slovensku, aby prestali polarizovať obyvateľov Slovenska vydávaním jednej názorovej línie za jedinú, nespochybniteľnú pravdu a dala priestor všetkým odborným názorom na problematiku. Vyzývame NR SR, aby zabezpečila pluralitu takýchto názorov vo verejnoprávnej RTVS.

Mierová iniciatíva: Vyzývame vládu Slovenskej republiky na okamžité ukončenie dodávania zbraní na Ukrajinu s tým, že sa Slovenská republika bude zameriavať výlučne na humanitárnu pomoc. Zároveň vyzývame vládu SR, aby využila historicky priateľské vzťahy s ľudom Ukrajiny a Ruska a stala sa mediátorom mierového riešenia Rusko-Ukrajinského konfliktu.    

 

Petičný výbor:

1.   Poverený na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci: RNDr. Ján Baránek, adresa pobytu: Šipice 46, 962 68 Hontianske Tesáre

2.   Člen petičného výboru: Martin Klieštinec, Vazovova 2, 811 07 Bratislava

3.   Člen petičného výboru: Michal Gašparovič, Krátka 939/6, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

4.   Člen petičného výboru: Ivan Harant, č. 180, 038 31 Vrícko

5.   Člen petičného výboru: Jaroslav Sedlák, Oslobodenia 37, 901 01 Malacky

Web stránka TU :::

 

Slovensko-na-1.mieste_VYBER-LOGO_.jpg


RNDr. Ján Baránek, predseda občianskeho združenia Nádej a Sloboda    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že RNDr. Ján Baránek, predseda občianskeho združenia Nádej a Sloboda bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...