Slanecká cesta - urýchlenie prác

Vážení občania mesta Košice,

 

stav ciest v správe mesta Košice je alarmujúci. Niekoľko kilometrov ciest je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Pribúdajúce škodové udalosti na automobiloch túto hrozivú štatistiku len potvrdzujú.

Hlavný ťah do Košíc Slanecká cesta  je v procese opravy. Na stavbe sa aktívne nič nerobí o čom svedčí aj dokumentácia občanov a vodičov prechádzajúcich cez tento úsek. Aktuálne je na tejto ceste niekoľko výtlkov a prava strana vozovky v smere do mesta z Krásnej sa pomaly prepadáva. Tento stav je pre nás neprijateľný a nevedie k skutočnému urýchleniu prístupu do mesta Košice.

Požadujeme, aby mesto Košice prijalo kroky voči spoločnosti Doprastav, a.s. a vyvíjalo tlak na urýchlenie prác na výstavbe Slaneckej cesty, zároveň by mesto Košice malo čo najskôr opraviť výtlky, aby bola premávka bezpečná a plynulá.


Noemi Bartová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Noemi Bartová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...