Petícia za zachovanie financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Komentáre

#1005

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v oblasti
výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži má nezastupiteľné miesto.

Václav Petrovčik (Horňa, 2023-03-10)

#1006

Nesúhlasím s novelou

Stanislav Kohút (Radoľa, 2023-03-10)

#1008

S tým nesúhlasím ako sa ku nám stavia štát

Vladimír Považan (Turčianske Teplice, 2023-03-10)

#1009

Som dobrovolna hasicka a som za financovanie DPO

Adriana Göghová (Samorin , 2023-03-10)

#1012

Nesúhlasím zo zmenami financovania

Tomáš Dušanič (Hlohovec, 2023-03-10)

#1020

Chcem zachovať DHZO aj do buducna

Ján Štovčik (Bežovce, 2023-03-10)

#1021

Som dobrovoľná hasička a súhlasím so zachovaním dotácií pre dhz

Simona Lopatová (Dvorníky+, 2023-03-10)

#1029

Dobrovoľný hasiči by mali dostať aj to málo od SR za svoje zásluhy.

Martin Jesenský (Turčianske Jaseno, 2023-03-10)

#1032

Som za zachovanie dobrovoľníctva v akomkoľvek smere, čo môže byť pre ľudstvo na osoh, pre jeho záchranu či podobne. A aj preto že sa stavia štát negatívne ku týmto veciam.....

Zdenko Bartoš (Martin, 2023-03-10)

#1033

Lebo si vážim prácu dobrovoľných hasicov na Slovensku,ktorí už desaťročia slúžila blížnemu na pomoc…zrušiť je najmenej ale vo potom …

Vladimír Šinál (Liesek, 2023-03-10)

#1035

Je potrebné mať v každej obci vlastných hasičov pretože veľakrát môže rýchly zásah zachrániť nejeden ľudský život

Katarína Halvoníková (Oslany , 2023-03-10)

#1039

Zúčastňujem sa hasičských akcií, na ktorých aktívne pôsobia moje deti a vedie to aj neaktívnych ľudí v hasičskej oblasti k získaniu vedomostí, ako bojovať a predchádzať ničivým škodám požiaru.

Marek Bielik (Predmier, 2023-03-10)

#1040

som hasič

Marián Beňa (Mokroluh, 2023-03-10)

#1045

Podpisujem lebo som dobrovoľná hasičska.

Lenka Čapkovičová (Veľké Kostoľany, 2023-03-10)

#1048

Hasiči sú dôležití, v každej obci.

Janeta Majerová (Polomka, 2023-03-10)

#1050

Prečo ničiť niečo, čo funguje a pomáha všetkých ľuďom?

Monika Krúpová (Stará Turá , 2023-03-10)

#1052

Podpisujem, lebo som aktívnou členkou DPO SR a viac ako tridsať rokov mám odslúžených v HaZZ. Problematika hasičov profesionálnych aj dobrovoľných mi je veľmi blízka a je neodlučiteľná. Skôr než tu boli profesionáli, niekoľko desaťročí tu pôsobili dobrovoľníci, ktorí vykonávali a podnes vykonávajú činnosť pre blaho a bezpečie občanov, na úkor rodiny a voľného času. Preto by malo štátu záležať na tom, aby ich aj naďalej podporoval a poskytoval dotáciu vo výške potrebnej na plnenie úloh. Bolo by možno dobré, aby predstavitelia HaZZ odhodili svoje ego a snažili sa podporovať spoluprácu s ich predchodcami-dobrovoľnými hasičmi.

Marta Bartošová (Ostrov, 2023-03-10)

#1053

Som člen DHZ a myslím že si dobrovoľne zbory za svoju prácu zaslúžia podporu.

Dominik Šikula (Kremnica, 2023-03-10)

#1072

Podporujem DPO ako dlhoročný člen z humánnych dôvodov.

Miroslav Sučák (Bohdanovce nad Trnavou, 2023-03-10)

#1073

Podpisujem

Miroslav Katrinec (Neporadza , 2023-03-10)

#1082

Som za zachovanie dotácii k dobrovoľným hasičom zo strany dobrovoľnej požiarnej ochrany

Jakub Lovecký (Hrachovište, 2023-03-10)

#1084

Lebo som dobrovoľný hasič od detstva

Tomáš Štálik (Turcianske jaseno , 2023-03-10)

#1085

Lebo dlhodobo sa podieľam v DHZ ako veliteľ.
DPO SR nás roky usmerňuje, odborne vzdeláva, venuje sa mládeži.
Tento rok oslavujeme 100 rokov vzniku a tento darček sa vláde SR nepodaril.

Marian Sobol (Radôstka, 2023-03-10)

#1088

Ano

Stefan Ondo (Ano, 2023-03-10)

#1091

Som členom DPO SR, som členom DHZM a nevidím dôvod na menenie názvov a už vôbec na vylúčenie DPO SR s poberateľov dotácií na vykonávanie verejne prospešnej činnosti tak ako to robí už minimálne 100 rokov.

Ján Kulich (Poltár, 2023-03-10)

#1097

Som za zachovanie financovania dobrovoľných hasičských zborov, pretože sú pri udalostiach vždy prví a nápomocní profesionálom a v neposlednom rade občanom vo svojich mestách a dedinách a sú pravou rukou starostom.

Monika Halvoniková (Nová Bystrica, 2023-03-10)

#1105

Som dlhoročným členom DHZ a viem že veľa obetavosti a odvahy vynakladajú členovia DHZ pri záchrane životov a majetku. Práve v tejto neľahkej dobe by sme mali podporovať takéto organizácie v ich funkčnosti 🤝

Larissa Zápalková (Vyšný Kelčov , 2023-03-10)

#1109

Bačgoň Michal

Michal Bačgoň (Staškov, 2023-03-10)

#1117

Podporujem túto dotáciu.

Peter Lenghart (Bojničky, 2023-03-10)

#1122

Som dlhoročným členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany a plne súhlasím so znením zaslaného otvoreného listu. Neprajem si aby naše dlhoročne úsilie vyšlo nazmar len preto, že niekto nerozumie tomu, čo Dobrovoľná požiarna ochrana robí pre tento štát. Nepochovavajte prosím túto životaschopnú a ľudom napomocnú organizáciu!!!

Martin Goč-Matis (Stebník 73, 2023-03-10)

#1125

Lebo si myslím, že dobrovoľný hasiči sú potrebný. Vnímam ich, že pomáhajú obci a občanom celý život a dúfam, že to tak bude naďalej

Zdenka Gregorová (Martin, 2023-03-10)

#1126

Chem aby moja DHZ zostala naďalej podporovaná na základe jej činov a nie podľa nejakého úsudku kto je lepší a kto horší. Sme všetci na jednej lodi, nezabúdajme že to nerobíme pre seba ale pre ľudí

Tibor Doboš (Dolný Pial , 2023-03-10)

#1127

Sám som bol dobrovoľný hasič, preto vnímam potrebu týchto dobrovoľníkov

Marián Gregor (Martin, 2023-03-10)

#1132

Som hasič DHZ a podporujem petíciu

Adam Hrnčiarik (Kálnica , 2023-03-10)

#1134

Som za zachovanie DHZ Kalnica

Martina Dovinova (Kalnica, 2023-03-10)

#1135

Sám som členom DHZ

Andrej Thomka (Martin, 2023-03-10)

#1147

Mi záleží na rozvoji DHZ a DHZO na Slovensku!

Martin Cocher (Lužianky , 2023-03-10)

#1161

Záleží mi na osude DPO SR.
Som členom 40.rokov

Jozef Poliak (Tuchyňa, 2023-03-10)

#1173

lebo podporujem dobrovolnych hasicov

Juraj Dovina (Gáň, 2023-03-10)

#1174

Som členom DPO a DHZ s 90 ročnou históriou a bez finančných prostriedkov to môžeme takpovediac zabaliť.

Rudolf Brisuda (Oravská Lesná, 2023-03-10)

#1185

Stým čo bolo navrhnute je likvidačné pre DPO.SK

Dušan Pytel (Lopušné Pažite 138, 2023-03-10)

#1189

Nesuhlasim

Peter Dubovec (Martin-priekopa, 2023-03-10)

#1190

Som za zachovanie súčasného stavu.

Emil Sefar (Aa, 2023-03-10)

#1194

Podpisujem preto lebo som akktivnym členom dhz

Martin Gardoň (Horná Mariková, 2023-03-10)

#1197

Je potrebné podporovať DHZ..

Martinje potreba podporovať Vanečko (Hôrka pri Poprade, 2023-03-10)

#1198

Suhlasim so znením petície a zastávam nazor, že dobrovoľná požiarna ochrana pomáha občanom SR v nepredvídateľných živelných pohromách.

Martina Bašová (Dvorníky, 2023-03-10)

#1200

Podpisujem, lebo súhlasím s petíciou.

Tomáš Razgyel (Janíky, 2023-03-10)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...