Otvorený list k situácii v sociálnych službách

Komentáre

#2

vítam túto aktivitu - už včera bolo neskoro niečo urobiť

Marcela Gašová (Dunajská Lužná, 2022-01-12)

#3

Suhlasim

Mosty Pomoci (Bratislava , 2022-01-12)

#8

Situácia v sociálnych službách na Slovensku je naozaj alarmujúca. Ďakujem za túto iniciatívu!

Martin Kováč (Trnava, 2022-01-12)

#10

Mám vlastnú negatívnu skúsenosť ohľadne tejto problematiky v nemenovanom zariadení sociálnych sluzieb

Iveta Andodiova (Bratislava, 2022-01-12)

#12

Podporujem výzvu,aby sa zodpovední začali zaoberať nepriaznivom situáciou v sociálnych službách a prijali také opatrenia,ktoré sa reálne prejavia v kvalite života ľudí odkázaných na pomoc,nemôžeme donekonečna čakať .

Lýdia Brichtová (Bratislava, 2022-01-12)

#18

Situácia v soc.službách je alarmujúca a financie na prevádzku zariadenia sú nepostačujúce na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb

Ondrišejeová Marta (Bystričany, 2022-01-12)

#24

Súhlasíme-včera bolo neskoro!

OZ- Komora opatrovateliek Slovenska (Bratislava, 2022-01-12)

#26

Situácia je zlá, a popochopí ju každý, kto vstane od kancelárskeho stola a pôjde odpracovať 12 hodín do zariadenia soc. služieb.

Dana Grafiková (Žilina, 2022-01-12)

#28

Som matka zdravotne ťažko postihnutého syna (ŤMR, DMO, epilepsia, prvky autizmu), ktorý začal chodiť do denného DSS, kde hlavne vidím poddimenzovanosť v počte zamestnancami, ktorí sa starajú o klientov s ťažkým a stredným zdravotným postihnutím a rôznymi pridruženými diagnózami. Napriek ich ťažkej a obetavej práci, v určitých situáciách nie je možné zaručiť bezpečnosť týchto klientov stanoveným počtom zamestnancov, ktorí s o nich starajú. Tiež priestory a vybavenosť zariadenia je ďaleko za dnešnými možnosťami v oblasti starostlivosti o občanov s postihnutím.

Monika Klottonová (Bratislava, 2022-01-12)

#30

Vidím potrebu zmeny v tejto oblasti pretože súčasný systém už nie je udržateľný ani v krátkodobom horizonte a ľudia ktorí v tejto oblasti pracujú alebo poberajú túto službu si takéto podmienky nezaslúžia.

František Ondra (Šenkvice, 2022-01-12)

#40

Je strašná starostlivosť o našich najbližších,najviac bezmocných, zraniteľných,ktorých dokážu až týrať zamestnanci zariadení

Soňa Šuranová (Sládkovičovo, 2022-01-12)

#46

...pretože súhlasím s obsahom výzvy v plnom obsahu. Situácia vo všetkých zariadeniach, ktoré majú poskytovať ľuďom pomoc, na ktorú sú odkázaní je dlhodobo katastrofálna. Všetci, ktorí sú dnes mladí a zdraví nevedia či na pomoc druhých nebudú odkázaní zajtra, o desať alebo štyridsať rokov. Oni, ktorí dnes môžu niečo zmeniť, ale si myslia, že sa ich to nebude týkať, lebo igelitky peňazí ich zachránia od strádania a nedôstojne strávenej staroby by už konečne mohli začať myslieť hlavou. Veľmi si to želám, veľmi o to prosím.

Zuzana Vrsanska (Zalesie, 2022-01-12)

#49

Zariadenia ktoré som mala možnosť vidieť si vyžadujú okamžitú nápravu. Či už samotnej budovy alebo nedostatku odborného personálu. s

Vilma Cipárová (Bratislava, 2022-01-12)

#55

sociálna pracovníčka

Zuzana Tordova (Levice, 2022-01-12)

#65

Poznám pomery v istých dss na východe SR, ktoré sú v starých, niekedy aj historických budovách, s úzkymi chodbami, množstvom bariér a nedostatkom osvetlenia. Aj napriek všemožnej snahe vedenia zariadenia o poskytovanie láskyplnej starostlivosti, tieto aspekty negatívne ovplyvňujú výkon, kvalitu starostlivosti aj všeobecnú spokojnosť zamestnancov a klientov. Samostatnou kapitolou je nedostatok opatrovateľov.

Iveta Ždiľová (Bardejov, 2022-01-12)

#69

Riešenie týchto problémov považujem za nevyhnutné.

Gabriela Lučeničová (Bratislava, 2022-01-12)

#78

Podpisujem túto petíciu. nakoľko ja potrebná systémová zmena a zatiaľ nie je vidno, ze je vôľa zo strany štátu (zodpovedných pracovníkov konať). Aby začali konať rychlo a efektívne.

Blazena Simonova (Bratislava, 2022-01-13)

#85

Mam nepočujúceho syna a vnímam túto problematiku veľmi intenzívne.

Miroslava Zemanová (Bratislava, 2022-01-13)

#92

podpisujem, lebo je to veľmi dôležitá téma. V tomto otvorenom liste bolo všetko napísané. Je našou povinnosťou postarať sa o tých, ktorí sa o seba postarať nevedia.

Erika Dorociaková (Hrabovec, 2022-01-13)

#96

Podpisujem, lebo aj moja dcéra ťažko zdravotne postihnutá a viem čo obnáša starostlivosť. A chcem, aby v budúcnosti mala dôstojné podmienky na život.

Katarína Laišová (Lieskovec, 2022-01-13)

#97

Blanka Zahorová Dôchodkyňa

Blanka Zahorová (Bratislava, 2022-01-13)

#99

Podpisujem lebo vo vsetkych ludoch bez rozdielu vidim to podstatne co zial tý ktorí tvoria zákony v SR pre ludi so zdravotným znevýhodnením určite nevidia!!! Otvorte nielen oči ale aj svoje srdcia ❤️

Marek Smižansky (Malinovo, 2022-01-13)

#100

Lebo mi na tom záleží

Daniela Divilkova (Trenčín, 2022-01-13)

#107

Situácia v sociálnych službách je už neúnosná!

Dana Krajňáková (Prešov , 2022-01-13)

#108

Má už štve celé toto nenormálne zaobchádzanie z ľuďmi ktorým by mal stať pomáhať .Lebo roky rokúce sa tento problém len prehlbuje,každá vláda má len kopec reči ale nič sa nedeje.Prave naopak,jama sa len prehlbuje a my padame stále hlbšie.Vyzit z invalidného dôchodku do 200€,byť pri tom odkázaný na pomoc druhých,lebo sily chýbajú.No nech mi toto niekto vysvetlí.V Nemecku človek s postihnutím má svoj dôchodok a k tomu dostane asistenciu 24hodin 365 dní v roku,ktorú štát platí ...cca 8tis €.Super nie?Viem o čom hovorím,som jednou z tých zamestnaných asistentiek.A u nás z úbohých 200€ má človek zaplatiť bývanie,najesť sa a ešte si aj pomoc uhradiť? Nehovoriac o liekoch,pomôckach atď.Ale kým pracuješ,plat odvody,potom už zomri!

Bibiana Šoltésová (Spišská Nová Ves , 2022-01-13)

#120

Pracujem v soc. službách.

Iveta Ružeková (Svit, 2022-01-13)

#125

Gedrová

Beáta Gedrová (Košice, 2022-01-13)

#131

Je to smutné, že táto oblasť ide často do úzadia.

Veronika Klára Endrychová (Bratislava - Petržalka, 2022-01-13)

#133

Mgr. špeciálna pedagogička

Andrea Podhorská (Jablonec, 2022-01-13)

#140

Mám ZŤP dcéru, o ktorú sa starám…

Judita Kralikova (Sliac, 2022-01-13)

#142

Súhlasím

Majova Helena (Senec, 2022-01-13)

#151

Podpisujem petíciu, lebo maximálne súhlasím s jej obsahom, situácia v soc. službách je alarmujúca.

Mária Benková (Fiľakovo, 2022-01-13)

#152

Liga proti reumatizmu na Slovensku a jej predsedníčka PhDr. Jana Dobšovičová Černáková sa týmto pripájajú k iniciatíve a vyzývame zodpovedných k neodkladnému riešeniu alarmujúcej situácie v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku.

Jana Dobšovičová Černáková (Piešťany, 2022-01-13)

#163

Podpisuje lebo s petíciou suhladim

Lubica Somikova (Zilina, 2022-01-13)

#177

Situácia je viac než vážna a index starnutia populacie na SK je vysoký, sicialny systém sa rúti do čiernej diery ako aj zdravotníctvo

Terézia Bečárová (Lednické Rovne 195, 2022-01-13)

#179

Nie je mi ľahostajná celá situácia v sociálnych službách, pretože v jednom takom zariadení pracujem ako sestra a sociálne služby v SR sú veľmi zanedbané a slabo ohodnotené, preto je núdza o zamestnancov!!!!

Lucia Žiačková (Dubnica nad Váhom, 2022-01-13)

#184

Podpisujem, lebo pracujem v sociálnych službách a viem, že sme ako neviditeľný verejný sektor, pri ktorom nikto z kompetentných nevidí ako je zanedbávaný.

Silvia Štesová (Nové Zámky, 2022-01-13)

#185

Mám dcéru v DSS.

Miroslava Želinská (Olejníkov , 2022-01-13)

#186

Podpisujem.

Branislav Augustín (Bratislava, 2022-01-13)

#198

Som matka ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa

Jana Prisečanova (Štefanová, 2022-01-13)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...