CHRÁŇME NAŠU ROZÁLKU

My, dolupodpísaní občania mesta Pezinok, žiadame vedenie mesta, aby vo verejnom záujme využilo všetky zákonné prostriedky a prijalo opatrenia, zamedzujúce prenájom, predaj a iné nakladanie s majetkom mesta – pozemkami v lokalite Rozálka, a to konkretne:
parcelu parc. reg. „C“ č. 820/1,  74 334 m2,
parcelu parc. reg. "C" č. 818/1,  66 641 m2,
parcelu parc. reg. "C" č. 816/2,  12 310 m2,
parcelu parc. reg. "C" č. 821/1,   7 036 m2,
a striktne vylúčilo akúkoľvek výstavbu v tomto priestore. Žiadame, aby takéto opatrenia platili minimálne na čas potrebný k zorganizovaniu verejnej diskusie a následnému verejnému hlasovaniu o ďalšom využití Rozálky, ktoré bude pre primátora, vedenie mesta a poslancov mestského zastupiteľstva zaväzujúce.


Richard Oravec    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Richard Oravec na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook