Revitalizácia parku na Ľudovom námestí

Vážený pán starosta.

 

My, nižšie podpísaní občania Ľudovej štvrte a priľahlého okolia sa na Vás obraciame so žiadosťou o realizáciu revitalizácie parku na Ľudovom námestí tak, ako bol predložený projekt na verejnom zhromaždení v decembri 2016, t.j. aj s výbehom pre psov, nakoľko v okolí nie je možnosť voľného pohybu psov v bezpečnej vzdialenosti od cestných komunikácií a veríme, že výbeh v časti od detského ihriska nemôže byť prekážkou pre ostatných občanov, využívajúcich ostatný priestor parku. 

V našej MČ máme najvyššie poplatky za psov a preto veríme, že nám aspoň takto vyjdete v ústrety.

Petíciu predkladá: Majitelia psov Ľudovej štvrte a priľahlého okolia


Jarmila Kušteková    Kontaktujte autora petície
Facebook