Proti vytvoreniu jednej základnej školy

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva žiadame Mestské zastupiteľstvo v Kolárove, primátora mesta Kolárovo a Ministerstvo Školstva Slovenskej republiky, aby nedopustil vyradenie Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo zo siete škôl a školských zariadení a nedopustil zaradenie elokovaného pracoviska Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo a ŠKD ako súčasť  Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo na adrese V. Palkovicha 3, Kolárovo.

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Rodičia na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...