Proti výstavbe heliportu Štrbské Pleso

Žiadame Ministerstvo životného prostredia SR a Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, aby zamietli zámer výstavby a prevádzky pristávacej plochy pre vrtuľník - Heliport Štrbské Pleso v k. ú. Štrba. Ide už o druhý pokus schváliť tento rizikový zámer. Súkromný heliport je plánovaný na území TANAP-u a v tesnej blízkosti Územia európskeho významu SKUEV 307 Tatry. Zámer výstavby heliportu nie je v súlade s územným plánom obce Štrba. Jeho vplyvy na životné prostredie neboli dostatočne posúdené a hodnotenie nezohľadňuje všetky dôsledky zámeru na prostredie Tatier. Tie sa úzka skupina ľudí snaží využívať pre vlastný prospech a zámery, ktoré rozhodne nie sú v súlade s ochranou prírody. Celý zámer a hodnotenie sú zverejnené tu. Podľa posledných informácií ministerstvo zámer nezamietlo, ale ho posunulo so žiadosťou o dopracovanie na Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie.Lucia Deutschová    Kontaktujte autora petície