Presun originálnych kompetencií pod Ministerstvo školstva

Dolupodpísaní žiadame Ministerstvo školstva, aby sa urgentne zaoberalo originálnymi kompetenciami

ako ZUŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ.

Náš návrh je čo najrýchlejší presun originálnych kompetencií pod Ministerstvo školstva.