Prepojenie verejného vodovodu Kráľova hora - Rúrky.

Petícia za vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - distribučného vodovodu z Kráľovej hory do lokality Rúrky, ako verejnoprospešnej stavby pre oblasť Rúrky - Sever, Rúrky - Západ, Rúrky a Hnevlivá dolina v katastrálnom území mesta Prešov.


Rúrky - západ, občianske združenie    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Rúrky - západ, občianske združenie na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...