POSOLSTVO ZA SLOVENSKO

 Milí priatelia, spoluobčania Slovenska:        

Ste ZA SLOVENSKO, ZA SLOVÁKOV, ZA NÁŠ ĽUD, ZA NÁROD DRAHÝ“? -  ZJEDNOŤME SA !   

https://www.youtube.com/watch?v=8gHUivBg-2c

Na Slovensku sme svedkami VEĽKEJ LŽIVEJ HRY s občanmi, menom „PANDÉMIA“. Je to PODVOD!        

        Všetci sme za mierovú cestu riešenia tohoto celospoločenského konfliktu: bez streľby projektilom na účastníkov odporu v zmysle Ústavy SR, bez násilia na uliciach, zatýkania občanov na ktorejkoľvek strane. Ako zástupcovia politikov, ktorí prijímali Ústavu SR, odbornej verejnosti, duchovnej obce, občianskych združení  i umeleckej obce ...  vydávame tento verejný občiansky postoj –  

Vyhlásenie - POSOLSTVO SLOVENSKU:

1. Slovenská republika je samostatný štát v srdci Európy, ktorý je zvrchovaný, suverénny a takým  štátom aj musí ostať. Nezáleží na tom, ako veľké úsilie vynakladajú tí, ktorí nás chcú ovládať!  Sme hrdí, čestní a statoční Slovania a niekoľko nečestných ľudí  to nezmení!

2. Odmietame manipuláciu a znásilňovanie obyvateľstva Slovenska za účelom ich pokusného testovania pod nátlakom – vyhrážaním sa, stratou práce, násilím na deťoch, študentoch, chorých, zamestnancoch štátu, samosprávy, firiem, podnikov, podnikateľoch, nezamestnaných, kňazoch, cirkvách, pracovníkoch médií, umelcoch a i., vyhrážaním sa a násilím voči všetkým nám, ktorí sme tu doma!

3. Priatelia, občania, ŽIADNA PANDÉMIA TU NIEJE ! Je to LOŽ mnohých médií a terajších vládnych politikov, jednotlivcov štedro odmeňovaných za šírenie lží, manipuláciu o neexistujúcej  pandémii, s úmyslom zaviesť povinné pichanie injekcií, tzv. očkovanie dospelých, už aj detí a študentov.

4. Požadujeme od OČTK (orgány činné v trestnom konaní) konať vo veci podozrenia z vlastizrady, zapredania sa konkrétnych poslancov vládnej koalície v počte 77 pri presadení apartheidu do novely zákona 355/2007 Z.z. (25.8.2021,nedeľa), čo spôsobilo rozdelenie spoločnosti na OČKOVANÝCH a NEOČKOVANÝCH. Je to zjavná diskriminácia, oddelenie, obmedzovanie nezaočkovaných v slobode pohybu, cestovania, viery, ošetrenia chorých,  štúdia, vybavenia bežných životu potrebných záležitostí – nákupu potravín, zabezpečenia chodu domácnosti, výberu dôležitých poštových zásielok, nástup do škôl  a i. pod podmienkou očkovania. Ide o  neústavnú, nezákonnú diskrimináciu nezaočkovaných. Dôrazne toto odmietame.

5. Na celom území Slovenska, vo  všetkých prevádzkach, verejných priestoroch a pracoviskách, školách, dôrazne odmietame v rozpore s ÚSTAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY,  čl.1ods.1, čl,2.ods.2 a 3 Vládou SR na Slovensku pretláčané už 1,5 roka (2020-21)  „Mikasové vyhlášky„ prehlásené Ústavným súdom SR za neplatné. Tieto nie sú pre nikoho na Slovensku záväzné pre ich nesúlad s Ústavou SR.  (Vyhlášky nie sú všeobecne záväzný právny predpis!)    

Z á v e r : Na území Slovenskej republiky nebola a nie je od marca 2020 žiadna pandémia. Je to lož  médií hlavného prúdu a jednotlivých vládnych predstaviteľov neslúžiacich Slovensku a záujmom obyvateľov slovenského národa a národností tu žijúcich.

        Týmto michalovským POSOLSTVOM SLOVENSKU žiadame aj všetkých verejných činiteľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy,  silové zložky o okamžité ukončenie stavu tzv . pandémie (pozri wikipédiu) a vecí s tým súvisiacich.

       Žiadame realizovať 8 bodov v prílohe. SR, Michalovce: 3.9.2021:  

ZA „ POSOLSTVO SLOVENSKU :

poslanci, ktorí prijímali ÚSTAVU  SR 1.9.1992:  Arpád Matejka,Trnava, Eva Copáková, Michalovce, Ján Zeman, Liptovský Hrádok,  o. Ján Šafín, pravoslávny kňaz,  Anton Korba,  bývalý poslanec NR SR, Prešov,

Za zdravotnícku verejnosť: MUDr.Peter Lipták, všeobecný lekár, Bratislava, Za Národný front Slovenska,o.z. Košice, Miloš Rusiňák, predseda,  Vasiľ Demko, bývalý novinár, Košice,  

Za umeleckú obec, skupinu HURIKÁN:  Štefan Demčík, Miroslav Greguš, Milan Pallaipál,  MODLITBA ZA SLOVENSKO (vypočuj).   Podpíšte, komentujte v prílohe petície. Zdieľajte. ĎAKUJEME. 

P R Í L O H A:    8 bodov požiadaviek v zdravotníctve

1. Okamžite zastaviť pichanie experimentálnych toxických injekcií, mylne označovanú za očkovanie.

2. Zrušiť povinné nosenie rúšok.

3. Zakázať testovanie zdravých.

4. Okamžite prestať týrať deti a mládež v školách rúškami, testovaním a očkovaním. Do školy bez podmienok!

5. Zabezpečiť rovnakú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre očkovaných aj pre neočkovaných -   bez diskriminácie.

6. Prestať umelo vytvárať problémy dezinformáciami. Trestať inštitúcie a médiá za šírenie strachu.

7. Bezodkladne zaviesť program obohacovania potravín vitamínom D a zabezpečiť trvalú dostupnosť účinných foriem vitamínu D v lekárňach.

8. Umožniť voľný predaj liečiva Ivermektín v lekárňach bez lekárskeho predpisu. Za odborníkov v zdravotníctve v SR: MUDr.Peter Lipták, všeobecný lekár, Bratislava a ďalší lekári      

https://www.youtube.com/watch?v=MwQEIJKaqVQ&t=2s&ab_channel=Hurik%C3%A1nSkupina


Eva Copáková, kontakt: 0948 247 308 - SMS    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Eva Copáková, kontakt: 0948 247 308 - SMS na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...