Ponechať otvorené kuchynky a študovne do polnoci

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas o prinavrátenie pôvodných nariadení, t. z. uzamknutie kuchyniek a študovní na internáte Študenského domova 4, Trieda SNP 53 v Banskej Bystrici po polnoci. 


Veronika Líšková    Kontaktujte autora petície

Facebook