Podpora odovzdania slovenských lietadiel Mig29 brániacej sa Ukrajine

My, občania Slovenskej Republiky:

  • súhlasíme, aby sa v súlade s Chartou Organizácie Spojených Národov vyradené lietadlá typu Mig29 patriace Armáde Slovenskej Republiky odovzdali zástupcom Ukrajiny ako podpora v ich oprávnenej obrane proti ruSSkému agresorovi
  • vyzývame kompetentné orgány, aby po potrebných konzultáciách s našimi partnermi v NATO a zástupcami Ukrajiny samotnej tak aj bezodkladne urobili
  • rokovania o prípadných kompenzáciách rozhodne nemajú prednosť pred životmi Ukrajincov a môžu sa viesť až dodatočne

Miroslav Zaťko    Kontaktujte autora petície