Podporný list kandidátovi na riaditeľa GLN Mgr. Ivorovi Dianovi

Vážená Školská rada Gymnázia L. Novomeského,


             my, podpísaní podporovatelia a absolventi Gymnázia L. Novomeského, podporujeme Mgr. Ivora Diana ako ideálneho kandidáta na pozíciu riaditeľa GLN. Ako dlhoročný a skúsený učiteľ a zástupca riaditeľa tohto gymnázia, ktorý školu úspešne a aktívne vedie modernizačnými procesmi (dva úspešne zrealizované projekty ESF), má vlastnosti a víziu potrebné na to, aby viedol našu školu profesionálne a odborne i naďalej.


Podpísaním tohto podporného listu vyjadrujeme dôveru v pozitívny vplyv, ktorý bude mať tento kandidát na našu školu a jej komunitu. Spoločne veríme, že tento kandidát sa stane zjednocujúcim a transformačným riaditeľom, ktorého si naša škola právom zaslúži. Mgr. Ivor Dian má našu plnú dôveru. Trváme na tom, že dobré veci treba s úctou podporovať a nerušiť.


Podpísaní podporovatelia a absolventi GLN:


Timotej Pastorek    Kontaktujte autora petície