Podporné stanovisko verejnosti k zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v prvom ročníku jednotlivých študijných a učebných odborov SSOŠ-MSZ, Rimavská Sobota

Už dvanásť rokov úspešne funguje a má svoje nezastupiteľné miesto v Rimavskej Sobote Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola. Vychováva odborníkov pre sektor služieb cestovného ruchu a od školského roka 2020/2021 otvára aj nový odbor “Ochrana osôb a majetku“, ktorý v celom Banskobystrickom kraji neponúka iná stredná  škola. Dopyt po nich je hlavne zo strany zariadení pôsobiacich v službách a cestovnom ruchu. Je to aj vďaka kvalitným kurzom a aktivitám, ktoré škola svojim žiakom ponúka – niektoré ako jediná škola v regióne. Škola je vynikajúcim príkladom spolužitia žiakov slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti. Prezentujú sa na rôznych gastronomických podujatiach v meste a širšom okolí. Chvályhodné je to, že väčšina nimi obslúžených hostí odchádza spokojná a rada sa k nim vracia na ďalších podujatiach. Dosahujú veľmi dobré výsledky ako napríklad : V roku 2019 škola vyhrala 1. miesto v súťaži “Európsky týždeň odborných zručností 2019 – Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2019 na Slovensku“ Úspechy boli dosiahnuté aj v roku 2020 – Medzinárodná kadernícka súťaž Koruna kreativity, 2. miesto. Žiaci vďaka projektu Erasmus a Charte mobility každý rok absolvujú stáže v zahraničných hoteloch, reštauračných zariadeniach a kaderníckych salónoch. Získavajú tam odborné znalosti, zlepšujú si komunikáciu v cudzom jazyku, pričom väčšina z nich po absolvovaní štúdia neopúšťa svoj domov. Ostávajú v regióne a vďaka vzdelaniu a poznatkom zo zahraničnej praxe pomáhajú zlepšovať jeho úroveň, pracujú v prospech domácich i turistov. Je vecou verejného záujmu, aby škola vo svojej činnosti naďalej pokračovala, preto dávame svoje podporné stanovisko k návrhu na navýšenie počtu žiakov nad rámec určený radou odborného vzdelávania v jednotlivých odboroch nasledovne:                                                                                                               v študijnom odbore hotelová akadémia s vyučovacím jazykom maďarským zo 17 na 20,                                                                                                                     v študijnom odbore ochrana osôb a majetku s vyučovacím jazykom slovenským z 0 na 17,                                                                                                                             v učebnom odbore kuchár  s vyučovacím jazykom maďarským zo 6 na 10,                     v učebnom odbore kaderník s vyučovacím jazykom maďarským zo 6 na 10,                   v učebnom odbore hostinský- hostinská  s vyučovacím jazykom maďarským zo 6 na 10. 


SSOŠ-MSZ, Rimavská Sobota    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem SSOŠ-MSZ, Rimavská Sobota na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...