Podpora a pomoc pre Tanečnú skupinu CLIS Dunajská Lužná

 Petícia za podporu a urýchlenú pomoc zo strany obce Dunajská Lužná pre vedenie TS CLIS a pre naše deti. 

My, rodičia detí - členov tanečnej skupiny CLIS Dunajská Lužná,  ako aj priatelia a priaznivci tohto tanečného súboru, žiadame o maximálnu podporu starostu obce a obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej, pre udržanie a fungovanie tanečnej skupiny CLIS v Dunajskej Lužnej.

Naším zámerom je podporiť deti a mládež v Dunajskej Lužnej a okolí, aby mohli v cielenej pohybovej aktivite pokračovať, nakoľko veríme, že trávenie voľného času v silnej komunitnej tanečnej skupine vytvára priestor na pozitívne sociálne interakcie, podporu zdravia a tímovosti, ktorú mládež potrebuje.

CLIS Dunajská Lužná aktuálne navštevuje 228 detí a mládeže vo veku od 4 do 19 rokov a svojim počtom je tak najväčším subjektom mimoškolskej činnosti na území Dunajskej Lužnej. Výbornú prácu a úžasné výsledky vedenia tímu, ktorý sa venuje našim deťom na území Dunajskej Lužnej od roku 2010, vníma čoraz viac občanov - rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa bolo súčasťou práve tejto veľkej rodiny - Clis Dance Family.V Dunajskej Lužnej naša tanečná skupina aktuálne využíva priestory v budove ZRC 2 a MKS.

Na základe rozhodnutia vlastníka objektu ZRC, došlo k vypovedaniu nájomnej zmluvy k 30.6.2023 a teda tanečná skupina CLIS Dunajská Lužná potrebuje zaistiť adekvátne náhradné priestory pre ich fungovanie a  prácu s deťmi. Z 51 hodín, ktoré aktuálne týždenne poskytujú deťom v týchto priestoroch im po ukončení nájomnej zmluvy s majiteľom ZRC bude chýbať 32 hodín/týždeň. Keďže CLIS-u, ktorý zastrešuje Občianske združenie CLISPRO sa dosiaľ (napriek dlhodobým, ako slovenským, tak aj medzinárodným úspechom a skvelej reprezentácii obce) nepodarilo získať takú podporu, aby svoju činnosť mohlo prevádzkovať vo svojich priestoroch, prípadne pre nich určených s ich správcovstvom a svojim sídlom, žiadame preto pána starostu naliehavo o nájdenie riešenia - ak sa nenájde iné miesto, tak i vyčlenením priestorov MKS pre potrebu tanečnej skupiny CLIS Dunajská Lužná v požadovanom rozsahu.

Žiadame ho predovšetkým z titulu jeho pozície o posun vo veci, nakoľko sa ukázalo, že od januára, kedy bola táto informácia zverejnená sa nič neudialo, čo považujeme za nevyriešenú situáciu.

O pomoc žiadame vzhľadom na to, že sa jedná o spoločenskú objednávku, kde je kladený dôraz na verejný záujem. Ide predsa o mimoškolskú činnosť zameranú hlavne na prácu s deťmi a mládežou v obci Dunajská Lužná, a to v súčasnosti v preferovaných oblastiach; šport i kultúra súčasne.

My, dolu podpísaní, chceme zaistiť fungovanie tanečnej skupiny CLIS aj naďalej v Dunajskej Lužnej. Pomôžte nám, prosím, svojím hlasovaním v tejto petícii. 

    Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!


Ľubica Takáčová - rodič    Kontaktujte autora petície