Podpisová listina občianskej iniciatívy v zmysle § 6a, ods.3 Zákona č. 24/2006 Z.z k písomnému stanovisku k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu

Písomné stanovisko obyvateľov mesta Komárno k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu MŽP „Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno – Master Plan“

My dolupodpísaní obyvatelia mesta Komárno nesúhlasíme so strategickým plánom rozvoja verejného prístavu Komárno – Master Plan - variant č. 5 - výstavba prístavu a síl pre sypký materiál na rieke Váh. 

Variant 5: Opäť nákladný prístav pre kusový tovar v blízkosti obydlí obyvateľov sídliska VII. Ďalej umiestnenie nákladného prístavu na toku Váhu neďaleko vážskeho mostu by malo za následok uzatvorenie brehu Váhu, ktorý s obľubou využíva obyvateľstvo na voľnočasové aktivity. Okrem toho je táto časť toku Váhu obľúbeným miestom rybárov a je vyhlásená za kaprový lovný revír. Tento variant je najmenej vhodný a prijateľný. Obyvateľ mesta nebude mať prakticky možnosť prístupu k „vode“ na juhu a ani východe mesta. Plánovaná výstavba síl na sypký tovar by úplne zmenil vzhľad mesta pre tých, čo prichádzajú po ceste v smere od Nových Zámkov, ale aj pre turistov, ktorí prídu do mesta po vode. Takíto variant nie je v súlade s územným plánom mesta Komárno. 

 

Žiadame obyvateľov mesta Komárno, aby pri vyplňovaní podpisového hárku vyplnili všetky kolónky meno a priezvisko ! celá adresa trvalého pobytu!  (mesto, ulica, číslo domu) rok narodenia (iba rok!) 

Vaše údaje budú viditeľné iba pre autora petície! 

Podpisom prehlasujem, že mám minimálne 18 rokov a súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov. 

Prosím potvrdte svoj podpis kliknitím na link vo vašej elektronickej pošte medzi prijatými e-mailmi.

Na Vašom podpise záleží.
Ďakujeme.

Občianske združenie Nec Arte Nec Marte Komárom-Komárno


Svojim podpisom splnomocňujom Ing. Róbert Dobi na odovzdanie môjho podpisu, ktorý je oprávnený konať v tejto veci.

 

 


Ing. Róbert Dobi    Kontaktujte autora petície