Podnet na začatie trestného stíhania vo veci odhalenia pomníka V.Biľakovi

Generálna prokuratúra SR

Štúrova 2

812 85 Bratislava

 

V Banská Bystrica, dňa 25. február 2015

 

Vec: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že bol spáchaný trestný čin

Dňa 21. februára 2015 bol v obci Krajná Bystrá odhalený pomník komunistickému pohlavárovi Vasilovi Biľakovi.

Podľa nášho názoru týmto došlo k naplneniu skutkových podstát viacerých trestných činov proti ľudskosti podľa dvanástej hlavy prvého dielu Trestného zákona, vrátane trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd (§ 421 ods. 2 TZ), a v rámci “slávnostného aktu odhaľovania” aj k  popieraniu a schvaľovaniu zločinov politických režimov (§ 422d TZ).

Na základe vyššie uvedeného preto podávame toto trestné oznámenie.

Zároveň Vás v zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku žiadame, aby ste nás upovedomili o urobených opatreniach.

 

S pozdravom,

Mgr.Art. Viera Dubačová

Ing.Arch. Lucia Štasselová

Juraj Smatana

Radoslav Sloboda

 

My, horepodpísaní sme sa toto trestné oznámenie rozhodli podať z nasledovných dôvodov:

V uplynulých dňoch rozprúdila verejnú diskusiu skutočnosť, že rodáci Vasiľa Biľaka mu postavili v jeho rodnej obci pamätník s textom PRAVDA OSTANE PRAVDOU. Domnievame sa, že tento čin porušuje platné zákony Slovenskej republiky. Preto podávame na Generálnu prokuratúru Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že bol spáchaný trestný čin.  

V týchto dňoch tiež uplynulo presne 67 rokov od Februárového prevratu v roku 1948, ktorý sa z pohľadu komunistov nazýva Víťazný február. Dnes ho vnímame ako prechod  od demokracie k totalite, pripojenie k sovietskemu mocenskému bloku, začiatok útlaku obyvateľstva a ekonomického úpadku. Vo februári 1948 došlo k sérii udalostí, ktoré viedli k úplnému prevzatiu moci v štáte komunistami. Komunisti sa dlhodobo, už počas druhej svetovej vojny, pripravovali na prevzatie moci v štáte. Úzko spolupracovali so stalinským Sovietskym zvazom, snažili sa narušovať činnosť ostatných politických strán

V tom istom roku sa 30.mája uskutočnili voľby s vynucovanou účasťou a s možnosťou voliť iba z jednotného zoznamu kandidátov komunistami ovládaného Národného frontu. Prechod moci do rúk komunistov viedol k vnútornej aj zahraničnej závislosti politiky štátu od Sovietskeho zväzu, politickým procesom, väzneniu politicky a ideologicky nepohodlných osôb, nútenej emigrácii a prenasledovaniu oponentov. Totalitný režim trval nasledujúcich 40 rokov. 

Tak ako voľakedy, tak aj dnes, sa nám Komunistická strana Slovenska, snaží nahovoriť, že lož je pravda a pravda je lož. Nie je to však tak dávno, aby sme si nepamätali, ako to bolo. My, naše rodiny, žijúci rodičia a členovia našich rodín si pamätajú, akým obludným spôsobom, riadeným komunistami z Ruska komunistický režim v bývalom Československu fungoval. Výsledkom bolo, že počas tohto režimu, bolo státisíce ľudí z politických dôvodov uväznených, internovaných alebo umiestnených do pracovných alebo koncentračných táborov či PTP a tisíce ďalších sa stali obeťou justičných vrážd alebo zomreli vo väzení či pri pokuse o prekonanie železnej opony.

Komunistický režim v Česko-Slovensku sa vyznačoval absenciou slobodných volieb a terorom na vlastnom obyvateľstve. 

Po období stalinizmu a tuhého režimu v rokoch päťdesiatych nastala istá zmena; uvoľňovania režimu v Sovietskom zväze v prvej polovici šesťdesiatych rokov viedlo i k uvoľneniu vo vtedajšej ČSSR. Postupné uvoľňovanie pomerov viedlo nakoniec až k pražskej jari v roku 1968. Plán demokratického socializmu bol Sovietskym zväzom rázne ukončený inváziou štátov Varšavskej zmluvy, oficiálne nazývaná ako „bratská internacionálna pomoc“. ​Oficiálnou zámienkou na takéto brutálne riešenie bol pozývací list Vasiľa Biľaka - práve toho, ktorému bol práve odhalený pomník

Následná okupácia viedla ​k vytvoreniu​u tzv. robotnícko-roľníckej vlády na čele s politikmi​, medzi ktorými bol opäť Vasiľ Biľa​k a ktorí spolupracovali s okupantmi. Československo sa muselo zmieriť s prítomnosťou vojsk ZSSR. Ppočas okupácie zomrelo stovky ľudí. ​Na protest proti okupácii a začínajúcej normalizácii sa v Česko​slovensku upálilo mnoho ľudí z nich najznámejší sú Ján Palach a Jan Zajíc. Krajina na ďaľších 20 rokov upadla do apatie, zažila novú vlnu emigrácie svojich najlepších ľudí do zahraničia.

V období socializmu bol 25. február oslavovaný ako významný deň Československa. Všetci sme vedeli aj vtedy aj dnes, že to nie je a nebol významný, ale tragický deň Československa. Prekrúcaná pravda nás sprevádzala celých ťažkých 40 rokov.

 

Snahu vnímať pozitívny význam Vasila Biľaka v našich dejinách vnímame ako prekrúcanie pravdy a signál ohrozenia základných hodnôt, na ktorých je naša spoločnosť vybudovaná. Tiež sa domnievame,že táto činnosť porušuje zákony Slovenskej republiky. 

Pravda ostane pravdou a lož ostane lžou. Nemôžeme si nevšímať, že sú porušovné práve tie zákony, ktorých prijatie bolo motivované zabrániť prekrúcaniu pravdy s cieľom, aby sa dejiny už neopakovali.

 

 

 

 


Lucia Štasselová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Lucia Štasselová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...