za prioritnú výstavbu mestskej plavárne s 50m krytým bazénom v lokalite Zvolen - Bariny s celoročnou prevádzkou a až následné dobudovanie športovo-rekreačného areálu s letným kúpaliskom

My, dole podpísaní občania mesta Zvolen, okresu Zvolen a príľahlých okresov, žiadame Mestský úrad vo Zvolene, primátorku Mesta Zvolen a Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene aby:

  1. zastavili realizáciu prvej etapy výstavby "letného kúpaliska" na Barinách,
  2. začali prioritne s prípravou projektovej dokumentácie a výstavbou mestskej plavárne s 50m krytým bazénom s celoročnou prevádzkou,
  3. využili aj už existujúce dostupné, obnoviteľné a ekologické zdroje tepla v lokalite Bariny (napr. splašková kanalizácia) na vykurovanie mestskej plavárne s 50m krytým bazénom.

PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD., Ing. Vladimír Štiasný, Róbert Vasil, Ing. Ladislav F    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD., Ing. Vladimír Štiasný, Róbert Vasil, Ing. Ladislav F na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook