Petícia za zrušenie schválenej regulácie parkovania na sídlisku Zvolen Západ

My, nižšie podpísaní občania, žiadame primátora mesta Zvolen a Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen, aby:

1. Bolo zrušené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 227 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (schválené 18.9.2023, účinnosť od 1.5.2024) a v platnosti ponechané pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 204 (schválené 27.5.2021).

2. Regulácia parkovania na sídlisku Západ bola spustená, keď:

 • Bude vypracovaná a prijatá detailná koncepcia parkovania
 • Bude vybudovaný nevyhnutný minimálny počet parkovacích miest (aspoň pre jedno vozidlo na byt)
 • Nebude vydaných viac parkovacích kariet, než bude počet dostupných parkovacích miest
 • Budú pripravené záchytné parkoviská v pešej dostupnosti. 

3. Zabezpečili vlastníctvo pripravovaných parkovacích miest, záchytných parkovísk a parkovacích domov v prospech majetku Mesta, v záujme spätných investícií do infraštruktúry mesta Zvolen zo získaných finančných prostriedkov z dočasného parkovania.

Zdôvodnenie:
So spustením regulácie na základe prijatého VZN č.227 nesúhlasíme predovšetkým z týchto dôvodov: 

 • Mesto Zvolen nemá spracovaný Koncept parkovania, z ktorého by VZN vychádzala
 • Na sídlisku nie je dostatok počet parkovacích miest, nepostačujú ani pre jedno vozidlo na domácnosť
 • Za ceny parkovacích kariet sa neponúkajú adekvátne možnosti zaparkovať
 • Nie sú pripravené záchytné parkoviská
 • Neprebehla dostatočná odborná komunikácia
 • Neprebehla informačná kampaň zameraná na obyvateľov sídliska
 • VZN nereflektuje predchádzajúce sľuby kompetentných o podmienkach a prínosoch regulácie
 • Zvyšovanie parkovacích kapacít je nezdravo závislé od súkromného sektora.   

Petičný výbor:
Marian Brláž, Novozámocká 36, 96001 Zvolen (osoba pre kontakt s verejnou správou)
Jozef Dobroslav Pinka, Zvolen
Eva Palúchová, Zvolen

------------------------------------

Viac info na stránke: parkujnazapade.sk/peticia


Marian Brláž    Kontaktujte autora petície