Petícia za zrušenie protiústavných protiepidemických opatrení

My, občania Slovenskej Republiky svojím podpisom žiadame o zrušenie protiprávnych protiepidemických opatrení nariadených súčasnou vládou, a to z dôvodu porušenia základných ľudských práv a slobôd ukotvených v Ústave Slovenskej Republiky:

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

PRVÁ HLAVA

Prvý oddiel

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl.2

  1. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

  2. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť aby konal niečo, čo zákon neukladá.

DRUHÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY

Prvý oddiel

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 12

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Druhý oddiel

ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Čl.17

(1) Osobná sloboda sa zaručuje.

Čl.23

(1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

(4) Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.

Nariadenia schválené súčasnou vládou nielenže porušujú hneď niekoľko bodov Druhej hlavy Ústavy Slovenskej Republiky, navyše nepriamo nútia občanov Slovenskej Republiky k očkovaniu proti Covid – 19 , čím porušujú aj politický záväzok 2361 prijatý Radou Európy dňa 27.1.2021 a to :

čl. 7 ods. 7.3.1 Zabezpečiť, aby boli občania informovaní, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom na očkovanie, ak si to neželá.

čl. 7 ods. 7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám, alebo nechcel byť očkovaný.

Žiadame preto, aby sa so všetkými občanmi Slovenskej Republiky zaobchádzalo v súlade s ústavnými nariadeniami a bez diskriminácie neočkovaných občanov.

Žiadame o zrušenie karanténneho nariadenia pre neočkovaných občanov a navrátenie možnosti vrátiť sa na územie Slovenskej republiky bez obmedzení, prípadne s negatívnym testom RT-PCR alebo antigénovým testom, ktoré by mali byť občanom poskytované zdarma, ako aj v ostatných členských krajinách EÚ. 


Mgr. Veronika Červeňan    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Veronika Červeňan na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )