Petícia za zrušenie prezenčnej výučby na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Prírodovedeckej fakulty (ďalej len UPJŠ), požadujeme, aby sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 uskutočnila dištančná výučba.

Prezenčnej výučby sa zúčastňujú študenti z mnohých okresov SR, ktoré sú v rámci COVID Automatu sfarbené tmavšími farbami. Takéto cestovanie a miešanie okresov zapríčiní vyššiu úroveň nákazy nielen v rámci univerzity, ale i v rámci okresu Košíc.

Rovnako nie každý zo študentov či zamestnancov je očkovaný či po prekonaní ochorenia COVID-19, a teda je množstvo ľudí odkázaných na pravidelné testovanie sa v pokračovaní prezenčnej výučby, čo môže byť pomerne nákladná záležitosť. 

Problémom môže byť aj internátne ubytovanie študentov, kde sa v rámci izieb a spoločných chodieb môže nákaza šíriť oveľa vyšším tempom. 

Myslíme si, že univerzita by mala považovať zdravie svojich zamestnancov a študentov za prvoradé a preto svojim podpisom nesúhlasíme s jej rozhodnutím pokračovať v prezenčnej výučbe.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Alex Novák na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...