Petícia za zrušenie preukázania sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie Covid -19 pre pendlerov.

Petícia za zrušenie preukázania sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie Covid -19 pre pendlerov.  

 

Táto petícia vznikla na základe názorov občanov, ktorí túto petíciu dobrovoľne podpísali a súhlasia s jej znením.  

 

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády a krízového štábu! Mnohí z nás zahraničných Slovákov len pred niekoľkými týždňami pricestovali na Slovensko, aby vo voľbách do Národnej rady odovzdali hlas možno práve Vám. Urobili to preto, pretože Vám dôverovali.

Pred voľbami ste sa pýtali na názory občanov a chceli ste, aby sa samotní občania podielali na politickom dianí na Slovensku.

Preto nám Občanom Slovenskej republiky, dovoľte prosím vyslovíť nesúhlas s Vaším novým nariadením pre pendlerov.

Táto petícia je krátka, aby vás neoberala o drahocenný čas, ale zároveň dostatočne stručná aby ste si ju prečítali a zvážili kroky, ktorými nám hádžete obrovské polená pod nohy.

Sme si vedomí toho, že robíte, čo sa dá, že máte len tie najlepšie úmysly.

Nariadenie o povinnom testovaní pre všetkých pendlerov je v európskom priestore raritou a má to svoje dôvody.       

 

Týmto Vás žiadame o okamžité zrušenie preukázania sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie Covid -19 pre pendlerov nakoľko pokladám prijaté nariadenie za :  

1.      Kontraproduktívne

2.      Kapacitne nezvládnuteľné – Slovenská republika nemá kapacitu na pretestovania všetkých pendlerov v priebehu 10 pracovných dní.

3.      Zbytočné – nakaziť sa môžem hneď 1. deň po negatívnom teste a celých ďalších 30 dní voľne cestovať.

4.      Zmätočné – V mnohých prípadoch po obdržaní negatívneho testu môže nastať istota o nechorobnosti a následná chuť stretnúť sa s blízkymi rodinnými príslušníkmi, môže popri bode 3. výrazne zvýšiť riziko nákazy.

5.      Finančne náročné – bežná Slovenská rodina to v týchto už aj tak ťažkých časoch nebude schopná zaplatiť, nakoľko ju zaťažíte ďaľším výdavkom, ktorý prestavuje cca 300 Eur mesačne. 

6.      Diskriminačné – Zdarma testujete určitú skupinu ľudí a nás obyčajných ľudí nútite k tomuto nezmyselnému testovaniu

7.      Nelogické – pendleri budú pravidelne obsadzovať voľné termíny a ľudia, ktorí sa naozaj potrebujú odtestovať nebudú mať kde.

8.      Neetické – pre mnohých Slovákov nás týmto označujete za hrozbu, čím sa vytvára živná pôda pre nenávisť.

9.      Neľudské – V prípade potreby zdravotníckej starostlivosti, nám neumožníte toto Ústavou garantované právo bez potrebného dokumentu.

10.  Protieurópske – žiadna z okolitých krajín neprijala podobne prísne nariadenie pre pendlerov v prihraničných obciach.

11. Korupčné - neštátne laboratória sa iste potešili Vášmu novému nariadeniu     

 

Veľmi neradi by sme Vám diktovali ako máte postupovať, ale zároveň Vás žiadam, aby nové nariadenia boli aspoň splnitelné a zmysluplné.          


Daniel Adamík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Daniel Adamík bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...