Petícia za zrušenie povinnosti nosiť respirátory alebo rúška

Žiadame, aby kompetentné orgány na Slovensku s okamžitou platnosťou rozhodli o zrušení povinnosti používať rúška alebo respirátory, či už v exteriéri alebo interiéri. Nakoľko už boli zrušené takmer všetky ostatné protiepidemické opatrenia a v súčasnosti už ochorenie covid 19 nepredstavuje zásadné nebezpečenstvo pre ľudský život, povinnosť nosiť rúška alebo respitárory už ničím nie je odôvodnená. Prekrytie úst a nosa prináša celý rad negatív, najmä zvýšený kožný a respiračný diskomfort, nemožnosť identifikácie ľudí podľa ich tváre, nemožnosť plnohodnotnej komunikácie prostredníctvom mimiky a výrazu tváre a ďalšie hrozby sociálno-patologického charakteru, predovšetkým strata ľudskej identity. Tí, ktorí sa chcú zvýšenou mierou chrániť, nech nosia rúška a respirátory naďalej, ale na dobrovoľnej báze. Bez zrušenia tejto povinnosti nebudeme nikdy celkom slobodní!


Mgr. Tamás Horkay, PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Tamás Horkay, PhD. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...