Petícia za zrušenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na slovensko-španielskych gymnáziách

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, spôsobenú šíriacim sa vírusom Covid-19 sme sa my, študenti stredných škôl, dostali do bezprecedentnej situácie, kedy: po a) už celý školský rok nenavštevujeme priestory školy a vyučujeme sa len formou dištančného vzdelávania, ktoré nikdy nemôže takto dlhodobo nahradiť klasickú, prezenčnú formu vyučovania. Po b) všetci sme súčasťou dlhodobo frustrujúcich faktorov, predovšetkým za posledné mesiace, kedy Slovenská republika patrí v druhej vlne pandémie medzi krajiny s najvyšším počtom úmrtí na ochorenie covid- 19 na počet obyvateľov. Po c) všetci prežívame dlhodobú psychickú frustráciu z protipandemickych opatrení, ktoré sa stali súčasťou nášho bežného života a je pre nás veľmi ťažké predstaviť si, aj v súvislosti s ďalším študijným životom lepšiu vyhliadku. Preto sa na Vás obraciame s nasledovnou petíciou študentov slovensko-španielskych stredných škôl.  Keďže v školskom roku 2020/2021 sa zrušila externá časť maturitnej skúšky, znamená to pre bežné stredné školy, že písomný test z cudzieho jazyka sa definitívne zrušil, avšak toto neplatí pre stredné bilingválne slovensko-španielske gymnáziá,  pretože písomný test tu nespadá pod externú časť maturitnej skúšky, ale pod písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, z toho vyplýva, že my študenti slovensko- španielskych gymnázií by sme boli diskriminovaní, nielen vzhľadom na vyššie uvedené fakty ale aj voči ostatným slovenským študentom stredných škôl, ktorí budú mať úľavu v podobe zrušenia písomného testu na maturitnej skúške. Z uvedených dôvodov, my signatári tejto petície, žiadame, aby bol písomný test spadajúci na skovensko- španielskych gymnáziách pod písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zrušený.  Ďakujeme za pochopenie.


Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...