Petícia za zotrvanie ZUŠ Dr. Janka Blahu v budove skalickej Orlovne

Vážení občania,
dovoľte, aby sme týmto spôsobom požiadali o podporu každého z Vás, komu nie je cudzia budúcnosť našich detí a vzdelávania na ZUŠ Dr.Janka Blahu v Skalici.

Popis aktuálnej situácie: OZ DVERE, ktoré už niekoľko desaťročí využíva budovu Orlovne na organizáciu nepravidelných víkendovych koncertov, začalo v spolupráci s niektorými poslancami MsZ v Skalici iniciatívu, ktorá aktuálne tlačí vedenie mesta pred radikálne rozhodnutie, či by budova Orlovne mala aj naďalej slúžiť skalickej ZUŠ alebo by mala byť prenajatá pre súkromné, komerčné účely OZ DVERE. 
ZUŠ využíva priestory budovy Orlovne na výuku detí z hudobného, dramatického a tanečného odboru, pričom výuka prebieha v dvoch učebniach a dvoch sálach + sklade rekvizít a krojov počas celého pracovného týždňa a je využívaná denne od obeda až do večera, podľa aktuálneho rozvrhu. 
OZ DVERE využívalo budovu (v poslednej dobe už len na základe ústnej dohody so ZUŠ, písomná zmluva neexistuje) na občasné víkendové multižánrové koncerty, ktoré sú každopádne výborným spestrením kultúrneho života v meste.
Nedávno prišlo OZ DVERE s návrhom rozšírenia svojich aktivít v rámci projektu ORLOVŇA 23+, ktorý však požaduje, aby bola budova skalickej Orlovne v budúcnosti využívaná už len týmto občianským združením a to počas celého roka. Ako uviedli na sociálnych sieťach pri predstavneí svojho projektu: "Skrátka nedá sa už deliť o priestor so ZUŠ."

PROBLÉMOM JE, že ZUŠ nemá adekvátne náhradné priestory, ktoré by aktuálne mohli byť plnohodnotnou náhradou za priestory v skalickej Orlovni.

Je na počudovanie, že vedenie mesta Skalica, ako aj niektorí poslanci MsZ v Skalici ihneď nezavrhli myšlienku vysťahovania ZUŠ z priestorov Orlovne, keďže neexistuje náhrada a sú ochotní aj naďalej podporovať a uprednostňovať súkromný komerčný projekt pred potrebami ZUŠ, ktorej je mesto Skalica zriaďovateľom.

Svojím podpisom preto vyjadrujem podporu tomu, aby budova skalickej Orlovne aj naďalej primárne slúžila potrebám detí navštevujúcich ZUŠ Dr. Janka Blahu a zároveň apelujem na vedenie mesta Skalica a poslancov MsZ Skalica, aby uprednostňovali verejné záujmy občanov, pred súkromnými záujmami rôznych združení a skupín.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Tomas Bucha na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...