Petícia za zmenu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí opäť neprizvalo do vytvorených pracovných skupín rodičov detí. Členmi pracovnej skupiny napriek Resolution 2079 (2015) Equality and shared parental responsibility: the role of fathers (Rezolúcia Rady Európy č. 2079 (2015) Rovnosť postavenia mužov a žien a spoločná rodičovská zodpovednosť: úloha otcov) nebol žiadny zástupca reprezentatívnych rodičovských organizácií a odborníci na spoločnú rodičovskú zodpovednosť.

Mysleli sme si, že štát týmto zákonom podporí to, že starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov. Že rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu. Mysleli sme si dokonca, že verejní činitelia musia zamedziť bujneniu porozvodovej patológie. Ukazuje sa, že to bol asi omyl. Zaujíma nás však, čo si myslíte vy, občania. Či súhlasíte s tým, že jeden z rodičov je bezdôvodne a proti svojej vôli a vôli dieťaťa násilne pozbavený osobnej starostlivosti o dieťa len preto, že rodičia už nežijú spolu v jednej spoločnej domácnosti?

Pripojením sa k tejto petícii zároveň vyzývame MPSVR SRaby prehodnotilo svoje rozhodnutie týkajúce sa nespolupráce s rodičmi maloletých detí a umožnilo im participáciu na pozitívnej zmene zákona v prospech aj tých detí, ktorých rodičia už nežijú v spoločnej domácnosti.

Naše pripomienky sú uvedené tu: Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-677


Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Facebook