Petícia za zmenu klasifikácie ochorenia Covid 19

Vážné poslankyne, važení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán premiér, vážení členovia vlády.

My, občania Slovenskej republiky, ktorí sme podpísali túto petíciu Vás žiadame, aby ste zmenili klasifikáciu korona vírusu spôsobujúceho ochorenie Covid 19. Koronavírus spôsobujúci ochorenie Covid 19 by mal byť považovaný za endemický vírus podobný chrípke.

Epidémia korona vírusu, ktorá sa vo svete šíri od konca roku 2019, teda už viac ako 2 roky, je v permanentnej pozornosti laickej ale hlavne odbornej verejnosti. Aj keď svetové kapacity v oblasti zdravotníctva v celej svojej škále od výskumu a vývoja cez testovanie až po odborné praktické skúsenosti ešte nemajú ustálený vedecký konsenzus v tejto oblasti, nemôžeme čakať a musíme reflektovať najnovšie trendy a nemôžeme zatvárať oči pred novými a novými poznatkami.

Súčasný stav v analyzovaní a príjímaní opatrení v priebehu epidémie je determinovaný rôznymi faktormi. Napríklad tým, že tento korona vírus je pomerne rýchlo mutujúci a jednotlivé jeho kmene majú pomerne širokú škálu prejavov. V úvode epidémie sme sa stretli s takým kmeňom vírusu, ktorý mal pomerne vysokú úmrtnosť aj pomere k počtu nakazených. Ďalšie kmene (napr. Delta, Omikron ...) mali rôzne vysokú nákazlivost, rôzne klinické príznaky, priebeh ochorenia s dôrazom na závažnosť jeho prejavov a v neposlednom rade hlavne úmrtnosť v porovnaní k počtom nakazených. V súčasnosti dominujúci variant Omikron sa vyznačuje vyššou nákazlivosťou avšak omnoho miernejším priebehom a hlavne úmrtnosť je v porovnaní s kmeňmi vírusov, ktorým sme čelili v počiatkoch epidémie omnoho menšia.

Ak sa teda pozrieme v širších súvislostiach na všetky medicínske aj nemedicínske aspekty problému, oprávnene môžeme byť mierny optimisti a bez zbytočných pochybností žiadame, aby zodpovedné inštitúcie zaradili tento korona vírus spôsobujúci ochorenie Covid 19 medzi endemické vírusy podobné vírusu chrípky. Už viac ako dva roky sme svedkmi, že ochreni Covid 19, ktoré je spôsobované korona vírusom sa opakovane vracia v 2., 3., či 4., vlne.  Aj z toho je zrejmé, že korona vírus spôsobujúci ochorenie Covid 19 sa bude neustále vracať a teda ho možeme zaradiť medzi endemické ochorenia podobné chrípke a tak k liečbe aj pristupovať a umožniť občanom žiť normálny život.

Občania Slovenska aj v dôsledku viac než dvojročných kúseností sú shopný vlastného úsudku a preto treba nechať na ich rozhodnutí, či budú korona vírusu spôsobujúcemu ochorenie Covid 19 čeliť výhradne len očkovaním, alebo budú dôverovať svojmu zdravému životnemu štýlu a vytvorenej prirodzenej imunite. Alebo budú možno dôverovať sile svojho zdravia, veku a vytvorenej prirozenej imunite. Alebo budú dôverovať svojmu telu a vytvorenej prirodzenej imunite po prekonaní ochorenia. Alebo budú možno dôverovať novým liekom schváleným Európkou Liekovou Agentúrou,... atď. atp. 

Aj preto žiadame, aby kompetenté orgány zmenili klasifikáciu korona vírusu spôsobujúceho ochorenie Covid 19 na endemický vírus podobný chrípke a takto k nemu aj pristupovali a to hneď po odoznení súčasnej 3. vlny ochorenia. Neznamená to však, že korona vírus nebudeme ďalej sledovať. Vôbec nie. Korona vírus je potrebné naďaľej vedecky sledovať, študovať rovnako ako ďaľšie respiračné ochorenia a najnovšie poznatky správne vyhodnocovať (zo všetkých medicínskych aj nemedicínskych aspektov)  a zavádzať do praxe.

Slovensko a jeho obyvatelia nemôže neustále čakať, čo sa udeje v zahraničí. Jeho volený zástupcovia by mali prevzať zodpovednosť za stav spoločnosti a nie alibisticky vyčkávať.

--------------

Petičný výbor:

Predseda petičného výboru a autor petície:

Štefan Tužinčin, Hurbanovo, Slovenský Občiansky Kongres - poverený zastupovaním a komunikáciou s organmi verejnej moci.

Členovia petičnéhovýboru:

Ľubomír Kráľ, Trenčín, Slovenský Občiansky Kongres.

Jozef Petlák, Bratislava, Slovenský Občiansky Kongres.

František Demčko, Bardejov, Slovenský Občiansky Kongres.

 

Štefan Tužinčin, Ľubomír Kráľ, Jozef Petlák. František Demčko.

 

Svojim podpisom oprávňujem Štefan Tužinčin, Ľubomír Kráľ, Jozef Petlák, František Demčko na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

 


Štefan Tužinčin    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Štefan Tužinčin na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...