Petícia za zlepšenie ochrany prírody a stráže prírody

My, dolu podpísaní členovia stráže prírody a verejnosť, ktorá má záujem o ochranu životného prostredia a stav prírody, ktorej ochrana je vo významnej miere zabezpečovaná činnosťou dobrovoľných členov stráže prírody, sme hlboko znepokojení prístupom a činnosťou Štátnej ochrany prírody SR, ktorá vydáva vnútorné predpisy, ktorými v rozpore so zákonom upravuje činnosť stráže prírody, protiprávne zasahuje do práv a povinností členov stráže prírody a nezákonne obmedzuje ich činnosť vo vzťahu ku kontrole dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny a oznamovaniu priestupkov, správnych deliktov a trestných činov.

Uvedené vnútorné predpisy upravujúce činnosť stráže prírody navyše môžu na niektorých správach CHKO úplne paralyzovať činnosť profesionálnych členov stráže prírody a boli prijaté bez možnosti pripomienkovania zo strany dobrovoľných a profesionálnych členov stráže prírody.

Preto sa obraciame s touto petíciou na ministra životného prostredia SR a žiadame o zabezpečenie nápravy a zrušenie protiprávnej Smernice Štátnej ochrany prírody SR č. IS01-2020 ku koordinácii členov dobrovoľnej stráže prírody, o zavedenie povinnosti zahrnúť dobrovoľných členov stráže prírody do vnútorného pripomienkového konania jej vnútorných predpisov, ktoré upravujú ich činnosť a žiadame ministra o rokovanie so združením Iniciatíva stráže prírody, o. z., ktoré združuje a zastupuje záujmy dobrovoľných členov stráže prírody


Petičný výbor: Ing. Filip Mrocek, Šándorova 9, 821 03 Bratislava, Mgr. Branislav Mráz, Kuklovská 31, 841 04 Bratislava a Richard Biznár, Krivá ulica 671/23, 931 01 Šamorín    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Petičný výbor: Ing. Filip Mrocek, Šándorova 9, 821 03 Bratislava, Mgr. Branislav Mráz, Kuklovská 31, 841 04 Bratislava a Richard Biznár, Krivá ulica 671/23, 931 01 Šamorín na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...