Petícia za zdvojkoľajnenie úseku železničnej trate Bratislava - Dunajská Streda - Komárno

Vlaky by na seba nemuseli čakať, nemeškali by a mohli by jazdiť rýchlejšie a častejšie.

Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a apelujeme na všetky dotknuté orgány štátnej správy, orgány regionálnej samosprávy a územnej samosprávy, aby sa železničná trať číslo 131 : Bratislava - Komárno čo najskôr modernizovala. Žiadame zdvojkoľajnenie trate, jej elektifikáciu a zabezpečenie priecestí závorami. Počet cestujúcich sa vzhľadom na atraktivitu bývania v tejto lokalite bude len zvyšovať. Ak chceme naďalej využívať vlakovú dopravu je nevyhnutné trať zásadne ZMODERNIZOVAŤ, teda zdvojkoľajniť a elektrifikovať. 

 

Potrebujeme moderné, fungujúce a ekologické prímestské vlaky!

 

Členovia petičného výboru:

Ing. Alexander Szalonnás, Čierna Voda 74, 92506

Mgr. István Samu, Mierová 37, Kolárovo, 94603

Tibor Szalay, Školská 274/67, Zemianska Olča, 94614

 

Aktuálny stav:

 

Stanovisko UHP:

https://docs.google.com/document/d/1GWpInxTflqnNYGFIGGZSLQaPpdvyOWKC0Tcqs1K9LPo/edit?usp=sharing

 

Stanovisko ŽSR:

https://docs.google.com/document/d/1P1PUf57PuC41SSDI1FLSI6xU3ajUy_2TlZMMzkaUPx0/edit?usp=sharing

 

 

 


Ing. Alexander Szalonnás    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Alexander Szalonnás bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...