Petícia za zastavenie odpredaja verejných priestranstiev, verejnej zelene a parciel v pamiatkových zónach vo Vysokých Tatrách

My dolepodpísaní občania mesta Vysoké Tatry žiadame, aby mesto neodpredávalo mestské budovy ani mestské pozemky, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev, verejnej zelene, pamiatkových zón, ani ostatných plôch. V nevyhnutnom prípade je potrebné riešiť takéto plochy prenájmom po dohode s obyvateľmi danej mestskej časti.

Majetok mesta je majetkom všetkých obyvateľov a jeho prechod do súkromných rúk je nežiadúci.


Ing. Ján Messerschmidt    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Ján Messerschmidt na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...