Petícia za zákaz používania pyrotechniky v Prievidzi

Nesúhlasíme s tým, aby mesto Prievidza naďalej akceptovalo používanie pyrotechnických výrobkov na svojom území, čo značne negatívne vplýva na životné prostredie, zvieratá, vtáctvo, seniorov, deti a všetkých ľudí.

Žiadame poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, aby na svojom zasadnutí schválili zmenu príslušného VZN, ktoré zakáže používanie pyrotechnických výrobkov (okrem detskej kategórie) počas celého roka. Je čas, aby sa Prievidza stala moderným a tolerantným mestom.

Petícia je podpísaná obyvateľmi mesta Prievidza.

Pridajte sa do Facebook skupiny, kde budeme koordinovať spoločné kroky: https://www.facebook.com/groups/788290061924730/

Kontakt pre verejnosť a médiá:

Bc. Branislav Gigac, poslanec MsZ mobil: 0903 910 726


Branislav Gigac    Kontaktujte autora petície