PETÍCIA ZA VODU PRE ŽIVOT VNÚTROZEMSKEJ DELTY DUNAJA

Vážený pán minister životného prostredia,

my, nižšie podpísaní občania, sa prostredníctvom tejto petície na Vás obraciame so žiadosťou o zabezpečenie zmeny dočasného manipulačného poriadku pre sústavu vodných diel (SVD) Gabčíkovo – Nagymaros na území SR tak, aby bola posledným zvyškom vnútrozemskej delty Dunaja na území Slovenska poskytnutá náležitá starostlivosť a ochrana.

Nesúhlasíme totiž so spôsobom ako sa štát stará o jej prírodné hodnoty a nakladá s vodou v nej. Súčasný stav spôsobuje kontinuálnu a stále postupujúcu likvidáciu unikátneho mokradného ekosystému ramennej sústavy Dunaja; do jeho ramien, ktorými pred pár desaťročiami prechádzali kolísajúce prietoky rádovo v stovkách m3s-1, teraz tečie 20 až 30 m3s-1. Pravidelné záplavy, ktoré boli prirodzeným javom v priemere viackrát do roka a zabezpečovali dynamický vývoj lužných ekosystémov, teraz úplne absentujú. Zvyšky vnútrozemskej delty Dunaja postupne zanikajú.

Preto žiadame, aby sa dočasný  manipulačný poriadok pre SVD Gabčíkovo – Nagymaros na území SR zmenil tak, aby boli pravidelné simulované záplavy periodicky sa opakujúcim javom vykonávaným v rámci bežnej režijnej prevádzky objektov vodného diela Gabčíkovo, nie výnimočnou udalosťou, ktorú podmieňujú zdĺhavé a zbytočné každoročné administratívne procesy.

Zároveň žiadame, aby obmedzenie maximálneho prietoku do ramennej sústavy na úrovni 60 m3s-1 bolo zrušené. Takéto množstvo vody je absolútne nepostačujúce z ekologického hľadiska a bolo stanovené za účelom maximalizácie ekonomického zisku z prevádzky vodnej elektrárne Dobrohošť.

Dlžíme to našej krajine a prírode, ktorú sme nemilosrdne zneužili. Je čas začať jej vracať, čo nám nezištne dáva.

Celý text petície je dostupný tu.


Bratislavské regionálne ochranárske združenie    Kontaktujte autora petície
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )