PETÍCIA ZA ZÁCHRANU DUBOVÉHO PRALESA V ZAVARSKOM LESÍKU

Čarovnému kútu divokého raja Zavarského lesíka, obľúbeného vychádzkového cieľa obyvateľov celého okolia, domova nielen vzácneho, chráneného sokola sťahovavého, vysokej aj diviačej zveri, hrozí vyrúbanie pre byrokratickú ľahostajnosť projektov elektrických rozvodných sietí voči prírode v dotknutej lokalite.

Väčšina stromov presne v línii nového elektrického vedenia sú staré duby lužného pralesa,čo je v našom kraji, aj v tomto háji, vzácny darček, ktorý by mal byť chránený.

Obec Dolné Lovčice, kam katastrálne toto územie patrí, schválila podľa Rozhodnutia č. 1/2015 pre MVM s.r.o výrub 13 ks stromov na nelesných pozemkoch. Ani jeden dub. Vlastníkom zvyšného dotknutého územia, lesa, parcela 848, je Slovenská republika- Slovenský pozemkový fond. Sú tu avízované aj opätovné snahy o výrub ďalších častí pre projekty nových sietí.

Pre riešenie akútneho problému pritom stačí posunúť základy ešte nedostavaných 3 stožiarov elektrického vedenia o pár metrov smerom k existujúcej sieti, kde by následný výrub zasiahol iba stromy schválené na výrub obcou Dolné Lovčice a zachránilo by sa celé územie dubového pralesa.

https://www.facebook.com/Pet%C3%ADcia-za-z%C3%A1chranu-dubov%C3%A9ho-pralesa-v-Zavarskom-les%C3%ADku-101491318262978/?modal=admin_todo_tour

*

Žiadame preto Vládu SR o prerušenie dostavby 3 stožiarov elektrickej rozvodnej siete SEPS a.s., ktorá je príčinou plánovaného výrubu dubového pralesa a posunutie línie rozvodov mimo les, do rozsahu výrubu schválenej obcou Dolné Lovčice.

*

Žiadame Vládu SR o zrušenie výrubu pozostatkov dubového pralesa v Zavarskom lesíku, kataster Dolné Lovčice.

*

Žiadame Vládu SR o zákonnú ochranu Zavarského lesíka a jeho zachovanie bez ďalších zásahov v budúcnosti.

*

Nebuďme ľahostajní a zachovajme si prírodné skvosty, ktorých sme iba správcami. Inak si ich nezaslúžime užívať.


Renáta Dianne Pavelek    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Renáta Dianne Pavelek na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook