Petícia za zachovanie zastávok rýchlikov na železničnej stanici Nové Mesto nad Váhom

Petícia za zmenu navrhovaného Grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023, ktorou sa od decembra 2022 plánuje zrušiť zastavovanie väčšiny diaľkových vlakov osobnej dopravy v žel. stanici Nové Mesto nad Váhom, na trati 120, trasa Bratislava - Žilina - Košice a späť.

My, podpísaní občania žiadame o zmenu navrhovaného Grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023 Železničnej spoločnosti Slovensko tak, aby sa od decembra 2022 nezrušilo zastavovanie rýchlikov číslo: Ex 600, Ex 601, Ex 602, Ex 603, Ex 604, Ex 605, Ex 606, Ex 607, Ex 608, Ex 609, Ex 610, Ex 611, Ex  612, Ex 613, Ex 620, Ex 621, Ex 622, Ex 623, Ex 624, Ex 625, Ex 626, Ex 11761, Ex 15621, Ex 17627, Ex 17628, Ex 17630 na trati 120, trasa Bratislava – Žilina - Košice a späť v železničnej stanici Nové Mesto nad Váhom. Z pohľadu zrýchlenia dopravy v uvedených vlakoch medzi východiskovou  a konečnou vlakovou stanicou o zhruba 24 minút, sa skomplikuje doprava pre obyvateľov celého okresu Nové Mesto nad Váhom.


Mestský úrad, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom    Kontaktujte autora petície