Petícia za zachovanie Strednej odbornej školy v Snine a všetkých stredných škôl v pôsobnosti PSK v okrese Snina

     Týmto podpisom vyjadrujem n e s ú h l a s   s návrhom zo dňa 16. júla 2020, ktorý predkladá Odbor školstva  PSK do Zastupiteľstva PSK: Gymnázium Snina ostáva a navrhuje sa fúzia SPŠ a SOŠ Snina s nástupníctvom Strednej priemyselnej školy v Snine.

     Sme za zachovanie všetkých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v okrese Snina. Racionalizácia stredných škôl už v tomto okrese prebehla a návrh je neefektívny a neopodstatnený, nebol podložený reálnymi dôvodmi, faktami alebo  dôkazmi, ktoré by preukázali skutočnú optimalizáciu.

     SOŠ je najväčšou školou s jediným školským internátom, školskou jedálňou, modernými odbornými učebňami, dielňami odborného výcviku, duálnym vzdelávaním, podnikateľskou činnosťou a kladným hospodárskym výsledkom. Ako jediná stredná škola v Snine má žiakov nielen z okresu Snina, ale aj z iných okresov Prešovského a Košického kraja.

     Preto žiadame PSK, aby stiahla tento návrh z rokovania zastupiteľstva.


Evalda Štofika, Nadeždu Sirkovú, Jána Pčolu, Stanislava Júna a Máriu Todákovú    Kontaktujte autora petície