Petícia za zachovanie pracovného pomeru MUDr. Jána Reháka ml. v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca na pozícií gynekológ/pôrodník

My, dolupodpísaní občania

vyjadrujeme nesúhlas s ukončením pracovného pomeru MUDr. Jána Reháka ml. v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci.

Žiadame aby bol zachovaný pracovný pomer pána doktora Jána Reháka ml. ako gynekológ/pôrodník a aby mu bolo umožnené vykonávať všetky pôrodnícke a operáčné úkony ktoré vykonával. 


Michaela Marťaková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Michaela Marťaková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...