Petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a.s. v Novej Polianke vo Vysokých Tatrách.

     „My, dolupodpísaní občania,žiadame aby pobočka Slovenskej pošty, a.s. v Novej Polianke vo Vysokých Tatrách zostala zachovaná pre obyvateľov Novej Polianky, tu sídliace podnikateľské subjekty, ako aj pre všetkých návštevníkov Vysokých Tatier a úspešne im slúžila tak, ako doposiaľ.

     Avizované zrušenie pobočky pošty v Novej Polianke uškodí mnohým obyvateľom a návštevníkom Novej Polianky. Keďže sa jedná o špecifický sídelný útvar - tatranskú osadu s vysokým podielom obyvateľstva v dôchodkovom veku, je predpoklad, že po zrušení pobočky dôjde k výraznému zníženiu dostupnosti poštových služieb, a tým aj záujmu o tieto služby. Pošta je logisticky umiestnená na dobrom mieste v centre osady s minimálnou zachádzkou z hlavnej cesty. Prenajímateľ priestorov má rovnako záujem o zotrvanie pobočky v doterajších priestoroch. Preto prosíme o prehodnotenie zámeru na zatvorenie pobočky s dlhoročnou tradíciou a ešte raz žiadame o zachovanie malej tatranskej pošty pod Gerlachovským štítom pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Vysokých Tatier.“


Ing. Matej Líška - poslanec mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách.    Kontaktujte autora petície
Facebook