PETÍCIA za zachovanie linky autobusu MHD Martin číslo 55

Cieľom petície je, aby občania mesta, žiaci, učitelia SPŠT Martin a pracovníci SNK Martin mohli naďalej efektívne využívať verejnú dopravu.

Žiaci, učitelia SPŠT Martin a zamestnanci SNK Martin využívajú v súčasnosti pri príchode do školy | zamestnania, prípadne pri odchode zo školy | zamestnania MHD linku autobusu 55, ktorej zastávka je pri plavárni na ulici Novomeského Martin.

V cestovnom poriadku novej MHD mesta Martin je od 01. 01. 2022 uvedená linka zrušená.

Preto my, nižšie podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby bola linka trasy autobusu 55 zapracovaná do grafikonu novej MHD mesta Martin.

Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (zástupca):
Ing. Lenka Huňorová, Hurbanova 19, 036 01 Martin, lenka.hunorova@spsmt.sk, učiteľka SPŠT Martin

Osobné údaje získané na účely tejto výzvy nebudú žiadnym spôsobom spracované a nebudú poskytnuté tretím osobám.

265154902_627403611719879_4045251859624636331_n.jpg

 265653324_302140275244013_345006122997753658_n.jpg


Lenka Huňorová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Lenka Huňorová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...