PETÍCIA ZA ZACHOVANIE EXTRALIGOVEJ LICENCIE DORASTU A JUNIOROV V MARTINE

My, dole podpísaní rodičia detí, ktoré sú členmi družstiev dorastu a juniorov MHC Martin, spolu so širokou hokejovou verejnosťou mesta Martin v zmysle petičného práva, žiadame, o prehodnotenie rozhodnutia SZĽH o neudelení extraligovej licencie mužstvám dorastu a juniorov.
O prehodnotenie žiadame z dôvodov:
- dorastenci a juniori nemôžu za nesprávne rozhodnutia a vedenie manažmentu MHC Martin
- vybraní hráči dorastu a juniorky spolu s trénermi sú pravidelne nominovaní do reprezentácii SZĽH, čo svedčí o kvalitnej hokejovej a trénerskej príprave
- hráči dorastu v sezóne 2016/17 vybojovali striebornú medailu
- hráči juniorky v sezóne 2016/17 postúpili do extraligy juniorov
- vieme garantovať a zabezpečiť financovanie mužstiev pod záštitou MHA Martin.


Mladí hokejisti mesta Martin    Kontaktujte autora petície