Petícia za zachovanie dištančnej výučby počas letného semestra na PrafUk.

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len PrafUk), požadujeme, aby sa v letnom semestri akademického roka 2021/2022 neuskutočnila prezenčná výučba, ale aby naďalej zostala dištančnou formou. 

Rovnako tak, nie každý študent má v Bratislave zabepečené ubytovanie, pričom kapacity internátov podľa dostupných informáciu nie sú postačujúce ani na uspojenie potrieb študentov PrafUk a nie to ďalších fakúlt UK. Študenti v tomto prípade budu nutení zaobstarať si ubytovanie mimo internátov, a teda budu pravdepodobne odkázaní na prenájom bytu resp. izby, pričom je známe, že ceny takto poskytovaného ubytovanie sa v poslednej dobe zvýšili pričom nie všetci študenti si takéto ubytovanie môžu dovoliť, resp. aj keby si ho dovolili, výrazným spôsobom by to narušilo sociálny status študentov, pričom táto skutočnost je len jedna z viacerých dôvodov, prečo by sa počas letného semestra nemala zaviesť prezenčná výčba, ďalšími dôvodmi sú aj momentálne obavy študentov súvisiace s ich zamestnaním v mieste bydliska, pričom je možné, že aj po zavedení prezenčnej výučby budeme nutení opätovne prejsť na dištančnú výčbu, a teda študenti v dôsledku zopár týždnov prezenčnej výčbu budu nutení ukončiť svoj pracovný pomer v mieste kde sa momentálne nachádzajú, pričom z dostupných informácií vyplýva, že trh práce momentálne neponúka toľko možnosti, aby všetci momentálne pracujúci študenti v mieste svojho bydliska boli uspokojení v Bratislave, čo bude mať znova dopad na sociálny status študenta pričom ako už vyššie uvádzame, predmetných problemov ktoré zavedenie prezenčnej výučby v strede akademického roka je omnoho viac a dovolíme si tvrdiť, ze pre niektorých študentov môže zavedenie prezenčnej výučby predstavovať závažný problém pričom rovnako tak nechceme ohrozovať naše rodiny, príbuzných, neočkovaných len kvôli tomu, aby sme sedeli v učebni s respirátorom, prípadne rúškom, v ktorom sa beztak ťažko dýcha. V neposlednom rade ochorenie COVID-19 postihuje aj množstvo študentov, ktorí očkovaní sú, a vakcína nie vždy pomohla zmierniť ich príznaky, dokonca pokračuje v ďalšom šírení nákazy.Rovnako si dovolíme tvrdiť, že online výučbu sme zvládli bez problémov, a dokázala plnohodnotne nahradiť prezenčnú formu výučby.

Myslíme si, že univerzita by mala považovať zdravie svojich zamestnancov a študentov za prvoradé a preto svojim podpisom nesúhlasíme s úvahami o opätovnom zavedení prezenčnej výučby. 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Anonym na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...