PETÍCIA za zachovanie aktuálneho názvu Žiarska dolina v Západných Tatrách

Žiadame Názvoslovnú komisiu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR  podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, o zachovanie aktuálneho názvu Žiarska dolina v  Západných Tatrách.

 

Nevidíme dôvod, prečo meniť niečo, čo sa tak hlboko zakorenilo v povedomí ľudí. Niekoľko generácií obyvateľov Žiaru tu pracovalo, trávilo voľné chvíle, staralo sa o dolinu. Po celé desaťročia sa nazýva Žiarska – od vybudovania Žiarskej chaty, symbolického cintorína až po vybudovanie náučného chodníka, názov sa udomácnil práve v čase rozvoja turizmu v doline.  Žiarska dolina  v Západných Tatrách sa stala častým cieľom turistov nielen zo Slovenska, ale i susedných krajín. Žiarska dolina sa nazýva podľa dediny Žiar a jej katastra, do ktorého patrí. Údajná druhá Žiarska dolina na Liptove nepredstavuje problém so zámenou názvu, keďže sa na bežnej turistickej mape ani nedá nájsť a internetový vyhľadávač Vám inú ako Žiarsku dolinu v Západných Tatrách ani neponúkne. 


Božena Ambrózyová    Kontaktujte autora petície