Petícia za zachovanie 2. poschodia Domu umenia v Bratislave pre výtvarníkov

Petícia za zachovanie 2. posch.
Domu umenia v  Bratislave pre výtvarníkov

 

adresát: 

Judr. Ing. Michal Bartók

generálny riaditeľ

Národné osvetové centrum

štátna príspevková organizácia

nám.SNP 12 

812 34 Bratislava

 

 

Vážený pán generálny riaditeľ, 

na jar 2019 autori – Ing. arch Oskar Mészár, Ing. arch. Ivana Jablonská, Ing. Alex Turan, Ing. arch Katarína Gallová – Vám predložili na schválenie návrh stavby Kreatívne centrum Bratislava. Jeho súčasťou je štúdia, ktorá žiada aby sa od roku 2020 znížili o 500 m2 výstavné plochy Domu umenia pre výtvarníkov na plochu 1.200 m2. Od roku 1966 do súčasnosti fungovali v nezmenenej podobe v rozsahu cca 1.700 m2.

Citujeme zo štúdie – „“tretie nadzemné podlažie zmení svoj pôvodný účel výstavných priestorov na kreatívne priestory tvorby. Pôvodne otvorený priestor sa rozdelí na menšie podľa potrieb projektových partnerov oblasti audiovízie a multimédií. Priestor ponúkne VR a hráčsku verejnú zónu, ktorej súčasou sú dva boxy na zažívanie virtuálnej reality,... priestor coworking pre tvorcov hier a učebňu tvorby obsahu virtuálnej reality. Najväčšiu časť pôdorysnej plochy zaberie nahrávacie štúdio a priestory tomu prislúchajúce – strižňa, colour grading, vizuálne efekty, bicie, authoring. 

Po roku 1945 sa v Bratislave postavili len dva nové výstavné priestory pre výtvarníkov – Dom umenia (1966) v úplnom centre mesta a prístavba SNG (1977 – uzavretá 2001). 

V súčasnosti máme na Slovensku vďaka dotáciám zo štátneho rozpočtu niekoľko vysokých škol, ktoré vychovávajú výtvarných umelcov, celý rad stredných škôl, ale namiesto toho, aby sa výstavné priestory v gescii štátu rozširovali, máte na stole návrh, aby ste ich znížili zhruba o 30 %. 

Štúdia pritom vychádza z predpokladu, že miesto „nemá dejiny“, že päťdesiat rokov výstavnej činnosti nehrá rolu. Štyria autori/architekti vystupujú v role moderných developerov, ktorí sa ocitli „na zelenej lúke“. Akoby výstavný priestor na 2 posch. v dĺžke cca 80 m a o šírke 7 m a výške 3 m bol halou nákupného strediska, ktorá sa priečkami rozdelí podľa potrieb jednotlivých nájomcov, či už servisu obuvi alebo predajne potravín. 

Pamäť miesta sa neberie do úvahy len v revolučných časoch, keď sa kostoly menia na sýpky a rúcajú sa pamätníky, ale dnes k tomu nie je najmenší dôvod.

O výstavných priestoroch Domu umenia (slovami Eugena Kramára „dom pre ubytovávanie výtvorov krásna“) od architekta Miloša Chorváta napísal už spomínaný recenzent, že je v nich možné „exponáty veľmi efektne umiestňovať“ a charakterizuje ich „exaktná jednoduchosť“ (Projekt, 8/1966). 

A NOC by nemalo zabúdať ani, že Dom umenia v roku 2014 prešiel rekonštrukciou, na ktorú podľa návrhu z roku 2012 NOC plánovala vynaložiť 170.000 eur. Zakúpili sa špeciálne výstavné reflektory, nová podlaha, rekonštrukcia svetlíkov, strechy, atď. NOC ide proti stratégii štátu, ktorý podporuje výtvarné umelecké školstvo, v prípade súhlasu s návrhom by významne obmedzilo výstavné podmienky pre výtvarníkov, ktorých máme na Slovensku niekoľko tisíc. 

Z priloženej vizualizácie je zrejmé, že všetky činnosti, ktoré majú v roku 2020 nahradiť výtvarnú galériu, sú v priamom protiklade k tomu, na čo bol priestor vybudovaný a čomu slúžil vyše päťdesiat rokov – potrebujú prítmie, súkromie, kancelárske podmienky. Aby sme boli presní – technológia virtuálnej reality si vyžaduje priestory ideálne bez denného svetla, nahrávacie štúdio vylučuje prienik denného prirodzeného svetla a akustického rušenia, pre color grading a vizuálne efekty je potrebné dôsledne zamedziť prienik denného svetla. Authoring je bežné digitálne pracovisko bez zvláštnych nárokov.

Z verejného priestoru má vzniknúť biznis priestor, ktorý sa bude prenajímať záujemcom o strižne, bicie, tvorbu virtuálnej reality, atď. ktorý bude z veľkej časti prístupný len prenájomcom a nie verejnosti. 

Ak za rok navštívilo výstavné priestory cca 12.000 divákov, tak ich premenou na prestory pre podnikateľov v kreatívnom priemysle bude 500 m2 určených pre max 40 ľudí, ktorým budete priestory ročne prenajímať a oni ich budú ďalej predávať.

Žiadame Vás, aby ste odmietli tento návrh a ponechali priestor aj naďalej pre výstavné účely výtvarníkom.

Podľa nášho názoru návrh na Kreatívne centrum Bratislava obsahuje rovnaké zásadné pochybenia aj na ostatných podlažiach Domu umenia, preto Vás súčasne žiadame, aby ste ho vrátili autorom ako celok na zásadne prepracovanie.

Vyzva-FOTOFO_mini.jpg


Stredoeurópsky dom fotografie    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Stredoeurópsky dom fotografie na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook