PETÍCIA ZA VYSTÚPENIE SR Z NATO

Ste za to, aby SR vystúpila z NATO ?