Petícia za výstavbu zámeru Detský park / oddychová zóna Spojovacia, Staré mesto Nitra

Detský park / oddychová zóna Spojovacia, Staré mesto

Popis: Zámerom je vybudovať priestor pre oddych a pohyb detí, ich rodičov a verejnosť v priestore Starého mesta pod Kalváriou.

Projekt bol zapojený do grantovej výzvy Mením moje mesto Nitra a získal grant vo výške 5000€.

Proti zámeru bola spísaná petícia.

Cieľom tejto petície je získanie podpisov ZA výstavbu ihriska, pretože neexistuje prekážka, ani dôvod, prečo by takéto ihrisko nemohlo byť na danom pozemku postavené. 

Park/ihrisko bude umiestnené na časti pozemku, v miestach, ktoré sa dnes používajú maximálne na venčenie psov a vykonávanie ich potreby. Pozemok je dostatočne veľký, aby sa tam zmestilo ihrisko a zostala zeleň aj pre iné aktivity.

Park bude oplotený, prvky budú z dreva, citlivo zasadené do priestoru.


My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva žiadame, aby Mesto Nitra podporilo zámer výstavby projektu Detský park / oddychová zóna Spojovacia, Staré mesto a rešpektovalo požiadavku dolepodpísaných rodín s deťmi na vybudovanie bezpečného priestoru pre oddych a hry detí nakoľko v danej lokalite nie je dostatok ihrísk vďaka hustej zástavbe centra.

http://www.nitralive.sk/spravy/kam-kracas-nitra/65706-chceli-by-sme-detom-postavit-ihrisko-dajte-nam-svoj-hlas


Michal Šimonek    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Michal Šimonek vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook